‘Militair Project Commewijne aanfluiting voor regering’

De foto geeft een beeld van de afschuwelijke staat waarin de infrastructuur van het Militair Project zich bevindt. ‘Een mensonwaardig vertoeven is het voor de bewoners van dit project in het district Commewijne. De mensen hebben geploeterd en zelf gebouwd. De regering heeft beloofd zelfbouwinitiatieven te zullen ondersteunen, maar de leefomstandigheden op dit project tonen het tegendeel’, zegt een kaveleigenaar. De bewoners hebben vaker aan de bel getrokken bij het ministerie van Openbare Werken, maar het mocht niet baten. ‘Het hoofd OW te Commewijne en leidinggevenden op het hoofdkantoor in Paramaribo faalden om een duurzame oplossing te brengen in de zeer deplorabele staat waarin de meeste wegen van Voorburg zich bevinden.’
‘OW Commewijne heeft vaker toegezegd de wegen aan te zullen pakken, maar is zijn belofte niet nagekomen. Ze heeft ons zo vaak aan het lijntje gehouden.’ De wegen verkeren al geruime tijd in een zodanige erbarmelijke situatie dat de bewoners genoodzaakt zijn  hun vervoer op de geasfalteerde hoofdweg te laten en zich te voet te begeven naar het project. De auto’s van de bewoners blijven dag en nacht geparkeerd op de hoofdweg, omdat ze niet door onberijdbare binnenwegen kunnen. ‘Het is vreselijk als wij van school of het werk komen. Wij moeten dan met de kinderen op de rug en de boodschappentassen in beide handen een behoorlijke afstand in de blubber ploeteren naar ons huis.’
Een andere burger van het project zegt alles te hebben gegeven om haar huis te bouwen op een kavel die ze gekocht heeft op het project. Ze had gedacht dat de overheid ten minste zou zorgen voor randvoorwaarden zoals een goede infrastructuur; dat was ook beloofd aan de vele kavelhouders. ‘Een aannemer heeft vorig jaar geprobeerd de wegen te egaliseren, maar die heeft prulwerk geleverd. De slechte staat waarin de infrastructuur zich bevond, is door zijn toedoen nog meer verergerd’, zegt een bewoner teleurgesteld.
Districtscommissaris Karta Bink heeft ondertussen de aannemer aangemaand te stoppen met het werk. Hoofd OW Commewijne zei in een eerder interview aan Dagblad dat er weer een aanbesteding zou worden gehouden op 31 juli voor het bezanden en beschelpen van de wegen. De redactie verneemt dat dit intussen heeft plaatsgevonden. De gunning is echter nog niet geschied.
Volgens assembleelid Hendrik Sakimin is het Militair Project Commewijne, dat door een stichting beheerd werd, formeel nog niet overgedragen aan het ministerie van OW. ‘Het stichtingsbestuur maakt de bewoners wijs dat de overdracht al heeft plaatsgevonden, maar kunnen dat niet bewijzen.’ Sakimin zegt dat de klachten van Voorburg niet van vandaag zijn. Het is hem ook bekend dat de mensen hun voertuig moeten laten op de hoofdweg en te voet naar huis moeten. Hij vindt het jammer dat het wegennet nog niet adequaat is aangepakt, terwijl er voldoende technici zijn bij de overheid. Het heeft volgens hem te maken met de lage uitvoeringscapaciteit bij OW. ‘Dat probleem had de vorige regering ook.’

error: Kopiëren mag niet!