Pertjajah Luhur start preventief gezondheidsproject

De Algemene Jongerenraad van de Pertjajah Luhur laat zich meteen zien. Zo zal de groep, die het beleidsgebied ‘Gezondheid’ onder zich heeft, op de zondag een ontmoetingsdag houden. Het project “Preventie en controle van de gezondheid” vangt aanstaande zondag aan. Volgens PL-topman Paul Somohardjo heeft deze groep het hoofdbestuur aangeschreven en het plan voorgelegd. “Van ons hebben ze de goedkeuring, omdat het een project is dat preventief en controlerend optreedt tegen bepaalde ziektes, zoals hiv, diabetes en hoge bloeddruk, waarbij een laboratorisch bloedonderzoek wordt verricht”, zegt Somohardjo.
Volgens de politicus zullen de patiënten niet behandeld worden. Bij vaststelling van een bepaalde ziekte zal de persoon doorverwezen worden naar een specialist. “Dit project zal plaatsvinden onder begeleiding van een medicus. Medici verbonden aan onze partij hebben meteen toegezegd dit project te ondersteunen.” Dagblad Suriname verneemt dat de PL momenteel bezig is voorbereidingen te treffen, zodat dit project kans van slagen heeft. “Wij zijn bezig de nodige apparatuur aan te schaffen en ons goed voor te bereiden op dit groot project. Iedere zondag kan een ieder vanaf 09:00 uur tot 15:00 uur zich aanmelden op het PL-activiteitencentrum aan de Mangrovestraat # 17 te Beekhuizen, bekend als “onder de Wijdenboschbrug”.” Het project “Preventie en controle van de gezondheid” wordt getrokken door de PL-jongeren zelf die studeren in de medische richting.
Marijan Setrodikoro

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: