Mulo Natuurkunde Olympiade 2012 heeft 42 finalisten

Voor de Mulo Natuurkunde Olympiade 2012 zijn er 42 finalisten. Landelijk hebben 1.800 scholieren meegedaan aan de eerste ronde van deze Olympiade. Opmerkelijk is het aantal finalisten van de Shri Vishnuschool met zeven, gevolgd door de Arthur. A. Hoogendoorn Atheneum met vijf. De Schneiders Howard school heeft vier finalisten.
De Shri Vishnuschool heeft dit jaar een 100% slagingspercentage genoteerd voor het eindexamen. Het Comité Natuurkunde Olympiade Suriname (CNOS) organiseert dit evenement voor de Mulo sinds 2007 elk jaar. Alle leerlingen van de 3e en 4e klas van de B-richting zijn in de gelegenheid om mee te doen. In juli is de eerste ronde afgewerkt.
Met de Natuurkunde Olympiade wil het CNOS jongeren stimuleren en motiveren voor het vak natuurkunde. De Olympiade dient tegelijkertijd als toetsmechanisme waarbij de kwaliteit van het natuurkunde onderwijs kan worden verbeterd.
Het natuurkunde onderwijs kan worden gezien als symbool en norm van het vermogen tot verdere studie in de technologie, welke studie belangrijk is voor het bedrijfsleven. “En eigenlijk voor de ontwikkeling en het innovatieve vermogen van onze gehele samenleving wat van groot belang is”, zegt het CNOS. “Het stimuleren van studie in de technologie is indirect investeren in de toekomst van ons bedrijfsleven en van de ontwikkeling van onze samenleving.”
Ook voor het VWO wordt sinds 1991 een natuurkunde olympiade georganiseerd. Scholieren van de verschillende VWO-scholen wedijveren hierbij met elkaar op het gebied van hun kennis van de natuurkunde door theoretische en practicum problemen in dit vak op te lossen. Winnaars van de Nationale Natuurkunde Olympiade worden uitgezonden naar de Internationale Natuurkunde Olympiade.
De bedoeling van de MULO olympiade is om jong natuurkunde talent te identificeren en om deze groep de kans te geven zich extra te kunnen voorbereiden op de VWO-olympiade en de Internationale Natuurkunde Olympiade. Op 10 augustus vindt de finale ronde plaats van de Mulo Natuurkunde Olympiade 2012.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: