Sagas streeft naar veilig en goedkoop voedsel

Landbouwersorganisatie Saramacca (Sagas) heeft als voornaamste doel het telen van veilig voedsel vrij van gevaarlijke chemicaliën door kassenteelt. De kassen vergen een investering, maar zijn duurzaam. Bij de kassenteelt zijn agrariërs minder afhankelijk van weersomstandigheden. Onlangs ontving  districtscommissaris Arunkumar Ramdhanie van Saramacca een delegatie van het bestuur van Sagas. De organisatie wil een informatiedag voor landbouwers over het coöperatiewezen houden. De dc heeft hiervoor een ruimte ter beschikking gesteld: de rechtszaal van het commissariaat. Sagas wil de sector productievriendelijker helpen maken. ‘Ze willen de zaak goedkoop maken’, zei de dc. De districtsfunctionaris sympathiseert met de doelstellingen van Sagas.
Sagas heeft in planning om groente rechtsreeks en goedkoper aan te bieden aan de consument, zonder tussenkomst van de tussenhandelaren. ‘Het is een heel goede zaak, iedereen moet zijn rechtmatig deel krijgen. De tussenhandelaren maken forse winsten.’ Ramdhanie hekelt de woekerwinsten. Tussenhandelaren kopen meestal de groenten goedkoop op om het duurder door te verkopen.
Sagas wil ook werken aan betere landbouwvoorlichting aan de boeren. Zo wil zij binnenkort informatie verstrekken over de richtlijnen die Europa hanteert voor de export van groente. Deze moeten de eerste plaats gevrijwaard zijn van chemicaliën.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!