Abonneedienst Cobus over drie weken stopgezet

De vooruitzichten voor de mensen die gebruik maken van de abonneediensten van Cobus Zorgvervoer zijn somber. Ondanks de dringende vraag voor interventie, is er geen hulp gekomen vanuit  het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo). Aniel Koendjbiharie, voorzitter van Stichting Wan Occassie, zegt alles te zullen doen om het zorgvervoer voor de mensen met een beperking weer inzetbaar te krijgen.
De directie van Zorgvervoer Cobus heeft besloten om de abonneedienstverlening aan mensen met een beperking per 1 september op te zeggen. De directie heeft een schrijven gericht aan de minister van Sozavo, maar er zou geen actie ondernomen zijn door het ministerie voor behoud van de dienstverlening. Cobus kampt met een slechte financiële positie. De mensen met een beperking krijgen van staatswege SRD 250 per maand uitgekeerd. Abonnees moeten maandelijks SRD 100 betalen. Cobus kan geen kostendekkend bedrag vragen aan deze hulpbehoevenden.
Omdat acties vanuit Sozavo uitblijven, heeft de stichting eerst een gesprek aangevraagd met de departementale commissie van De Nationale Assemblee. Afhankelijk van dit gesprek zullen verdere stappen ondernomen worden.
 

error: Kopiëren mag niet!