Status landelijk woningbouwprogramma

De regering van Suriname heeft bij monde van de president bekendgemaakt gedurende haar zittingstermijn van 2010 t/m 2015, een groot aantal woningen voor woningbehoeftigen te zullen bouwen over het gehele grondgebied van het land.
Om dit te realiseren, zal de huisvestingssector worden geherstructureerd. Er zal eerst een aantal knelpunten geïnventariseerd en aangepakt worden. Dit houdt in dat er bouwrijpe kavels beschikbaar moeten zijn, de financieringsmodaliteiten moeten toegankelijk zijn, de woningen moeten kwalitatief goed zijn en bovendien betaalbaar en de wetgeving moet ook daarop toepasselijk zijn.
Intussen zijn alle knelpunten aangepakt en is de uitvoering van het Landelijk Woningbouwprogramma (LWBP) in volle gang. Op verschillende locaties in het land worden terreinen bouwrijp gemaakt voor de bouw van woningen.
In juli 2011 is een aanvang gemaakt met het bouwrijp maken van 37 hectare te Hanna’s Lust. Momenteel zijn deze activiteiten in een afrondende fase en zijn er al 112 woningen gebouwd en opgeleverd. In de maand augustus 2012 wordt een aanvang gemaakt met de bouw van nog eens 354 woningen op Hanna’s Lust.
Naast Hanna’s Lust worden voorbereidingen getroffen voor de start van de bouw van circa 40 woningen in Coronie. De planning is om de woningen in 2012 op te leveren. Hanna’s Lust en Coronie zijn overheidsverkavelingen. Op basis van de public private partnership (PPP)- modaliteit is de overheid een samenwerking aangegaan met particuliere partijen om samen terreinen te ontwikkelen en woningen te bouwen. Dit heeft al geresulteerd in 3 (drie) PPP-projecten. Het betreft de locaties Waterland, Leiding 10A en Julianaweg. Deze PPP-projecten behelzen in totaal de bouw van circa 220 woningen.
Recentelijk is de raamwerkovereenkomst tussen Suriname en de Volksrepubliek China getekend, waarbij de landen zijn overeengekomen samen woningen in Suriname te bouwen. Hiertoe zal binnen afzienbare tijd een leningsovereenkomst worden getekend voor de financiering van de bouw van 1.000 woningen en de aanleg van infrastructuur. De eerste locatie waar minimaal 500 woningen zullen worden gebouwd, is Richelieu (Commewijne). Deze werkzaamheden starten in augustus 2012. De resterende 500 woningen zullen op nog nader te bepalen locaties in het land worden gebouwd. Er zal volgens de financieringsmodaliteiten van de LWBP gebouwd worden. Dat houdt in dat de bouwkosten maximaal SRD 1.256,25 per vierkante meter bedragen en de hypotheekvoorwaarden van 5% met een maximale looptijd van 30 jaar van toepassing zijn. In de lening zijn ook de kosten opgenomen voor alle infrastructurele werken (wegen, ontwatering) en alle nutsvoorzieningen. Er wordt een volledig woningbouwproject opgeleverd met sleutelklare woningen. De gemiddelde oppervlakte van een woning in dit project is 65 m², waardoor een sleutelklare woning de woningzoekende maximaal SRD 81.656,25 zal kosten. Er zijn nog enkele andere modellen volgens welke een woningzoekende geholpen kan worden aan een woning. Zo bestaat ook het Low Income Shelter Program (Lisp)-model. In januari 2012 is van start gegaan met de ‘zelfbouw’-modaliteit. Hierbij is de woningzoekende al in het bezit van een eigen perceel. Indien hij/zij voldoet aan de financiële voorwaarden van het LWBP, dan kan gebruik worden gemaakt van alle faciliteiten van het LWBP. Per juli 2012 zijn al 38 woningzoekenden financieel goedgekeurd voor deze modaliteit.
Het doel is uiteindelijk dat de overheid het gewenste aantal woningen realiseert en later terugtreedt. Om deze terugtreding succesvol te realiseren, is er een wettelijk kader ter ondersteuning vereist. Daarom is conform artikel 49 van de Grondwet (voor het eerst in de geschiedenis van Suriname) met alle stakeholders een Huisvestingsplan (HVP) opgesteld, dat al goedgekeurd is in de raad van ministers en binnenkort aangeboden zal worden aan De Nationale Assemblee. Na de indiening van het HVP zullen de wetten voor de regulerende autoriteit (Huisvestingsautoriteit) en de Wet op de woningbouwcorporaties aangeboden worden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: