Dc Joeloemsingh wil vrouwenlijn

Naast de 114-lijn voor mensen die lopen met zelfmoordgedachten, en de 123-Kinderlijn wil de districtscommissaris van Nickerie, Wedperkash Joeloemsingh, ook een hulplijn voor vrouwen. Hierop kunnen vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld een vertrouwelijk gesprek voeren. ‘Want in de meeste gevallen loopt de spanning heel hoog op en dan gaat het mis’, legt de burgervader uit. Hij wijst er vooral op dat zulke vrouwen vaak op zoek zijn naar een persoon die zij kunnen vertrouwen. De dc betreurt het recente geval in het rijstdistrict, waarbij een 19-jarige vrouw zichzelf van kant heeft gemaakt middels het innemen van een verdelgingsmiddel na voor de zoveelste maal mishandeld te zijn geworden door haar man. Opmerkelijk is dat zij nooit aangifte bij de politie had gedaan tegen de man.
Joeloemsingh benadrukt dat huiselijk geweld een heel ingewikkelde materie is. Al lang zijn deskundigen op zoek naar de juiste oplossing voor deze problematiek. ‘We moeten ook niet vergeten dat de slachtoffers van huiselijk geweld in een cyclus leven. Ze worden mishandeld door de man die vaak genoeg de kostwinner is.’ Dit heeft als gevolg dat het inschakelen van de politie voor hun niet de juiste oplossing is. Verder pleit de burgervader ervoor dat vooral de huisvrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld, herkend worden. Ze hebben geen baan buiten waar hun slechte leefsituatie herkend kan worden. ‘Zij vallen buiten de boot en komen niet aan bod.’ Terwijl werkende vrouwen wel een voorsprong hebben op dit aspect en ook de nodige begeleiding krijgen.
De burgervader acht het van groot belang dat er een hulplijn voor vrouwen van huiselijk geweld in het leven wordt geroepen. Verder is het van groot belang dat vooral deskundigen opereren achter de schermen die de vrouwen van goed advies kunnen voorzien. Ook acht de districtscommissaris het van belang dat de anonimiteit gewaarborgd blijft.
Reeds geruime tijd is een speciale politiefunctionaris aangetrokken die belast is met het verder begeleiden van de slachtoffers van huiselijk geweld in het district Nickerie. ‘Ze weet de zaak heel tactvol aan te pakken’, zegt de dc. Waar nodig schakelt zij de NGO in, die zich buigt over slachtoffers van huiselijk geweld.  Echter is dit alleen niet voldoende om slachtoffers van huiselijk geweld ertoe te bewegen hun mishandeling kenbaar te maken.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!