Afschaffing ouderbijdrage op alle bijzondere scholen

Rudie Kallidien, penningmeester van het scholenbestuur van de Stichting Arya Dewaker,  bevestigt dat de inschrijving van leerlingen geheel gratis is. Het scholenbestuur Arya Dwaker is net als de andere bijzondere schoolbesturen ook deze week gestart met de inschrijving van de glo- en voj-scholieren. Er bestaat nog onduidelijkheid bij  ouders over het betalen van inschrijfgeld op met name de bijzondere scholen. Hiertoe behoren naast de Arya Dewaker, ook de EBGS, het RKBO en Sanatan Dharm.
Dit schooljaar betaalde het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) reeds de helft van het inschrijfgeld, waardoor de financiële belasting minder werd voor de ouders van schoolgaande kinderen. Assembleeleden trokken fel van leer tegen de hoge bedragen die gevraagd werden bij de inschrijving en vroegen het ministerie in te grijpen. Er werd een ouderbijdrage geheven tussen de SRD 70 en SRD 110 per kind. Ex-minister Raymond Sapoen beloofde bij de begrotingsbehandeling vorig jaar alles in het werk te stellen om gratis onderwijs door te voeren in Suriname. Het is de bedoeling dat Minov met een aangepast budget de bijzondere scholen financieel tegemoet komt, daar zij nu middelen mislopen door de afschaffing van de ouderbijdrage.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: