1.000.000 hits op foto site Surinaams Museum


‘Dat er veel belangstelling zou zijn voor de historische foto’s uit het fotoarchief van het Surinaams Museum, dat konden we wel verwachten, maar dat de belangstelling zo enorm groot is, overtreft onze verwachtingen. Dinsdag 24 juli  passeerden we de magische grens van 1 miljoen hits op onze foto site. De eerste foto’s, de glasnegativen van Augusta Curiel, werden geplaatst op 30 augustus 2010, de laatste foto’s, uit het archief van Wim Bos Verschuur vonden hun plaats op 27 september 2011. Er staan nu 2.000 historische foto’s uit de collecties van het Surinaams Museum online. Meer zullen volgen. Binnen een periode van 2 jaren is de grens van 1 miljoen hits dus bereikt. Een prachtig resultaat!’
Het Surinaams Museum heeft vrijwel vanaf zijn begin historische foto’s verzameld. Dat is lang niet overal het geval geweest. In de museumwereld werden foto’s in eerste instantie niet als verzamelobject beschouwd. Men zag de waarde er niet van in. Veel foto’s, vooral die uit privébezit, eindigden op de brandstapel na het overlijden van de eigenaar of werden verscheurd en in de vuilnisbak gegooid. Tot op de dag van vandaag gebeurt dat nog steeds. Gelukkig is men meer en meer de waarde van het historisch beeldmateriaal gaan inzien en overal ter wereld vind je nu prachtige historische fotocollecties.
De eerste echte wetenschappelijke belangstelling voor fotografie in Suriname kwam van Gloria Leurs (in de jaren ’80 directeur van het Surinaams Museum) met de publicatie van haar artikel “Vroege fotografen in Suriname”, dat in 1986 verscheen in de serie Mededelingen van het Surinaams Museum, nr. 42. In 1990 verscheen “Fotografie in Suriname 1839 – 1939”, een uitgave van het Museum voor Volkenkunde in Rotterdam, dat een gedegen historisch overzicht liet zien. In 1997 volgde de publicatie “Door het oog van Julius Muller”, een uitgave van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam (KIT), waarin het werk van genoemde fotograaf over de periode 1882 – 1902 centraal staat. Om tenslotte te eindigen met de publicatie “Augusta Curiel, fotografe in Suriname, 1904 – 1937” uit 2007, een gezamenlijke uitgave van de Stichting Surinaams Museum en het KIT. Al deze publicaties, die alle vergezeld gingen van een tentoonstelling, mochten zich steeds verheugen op een grote belangstelling. Die over Augusta Curiel is overigens nog steeds te koop in de museumwinkel.
‘Het is duidelijk dat we met het ontsluiten van dit beeldmateriaal via internet in een grote behoefte voorzien. De belangstelling vanuit de Surinaamse gemeenschap, ook die in Nederland en elders is uiteraard extra groot, maar ook van buiten die gemeenschap komen veel reacties en zelfs aanvragen voor het ter beschikking stellen van foto’s voor publicaties, tentoonstellingen of anderszins. Het openbaar maken van de foto’s heeft zelfs tot een aantal bijzondere schenkingen geleid. Bijkomend voordeel is dat men online informatie kan toevoegen en daar kunnen we met zijn allen van profiteren.’
‘Het initiatief tot het maken van de site werd genomen vanuit het Nationaal Historisch Museum van Nederland, dat zelf helaas niet meer bestaat. Niettemin zijn we dankbaar dat met de bijdrage van die zijde de site kon worden gerealiseerd. Hebt u nog steeds geen kijkje in het verleden van Suriname genomen, dan kunnen we u dat van harte aanraden: gewoon www.flickr.com/photos/stichtingsurinaamsmuseum intikken en er gaat een wereld voor u open!’

error: Kopiëren mag niet!