NJP tegen verhoging inschrijfgeld Adek

In haar laatstgehouden openbare vergadering heeft het Nationaal Jeugdparlement (NJP) onder meer gesproken over kinderporno, de dienstplicht en de verhoging van het inschrijfgeld op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adek).
Het NJP-lid Haribhadjan heeft bij deze gelegenheid een motie tegen de verhoging van het inschrijfgeld op Adek ingediend. Dit bedrag is van SRD 625 naar SRD 750 gebracht voor het komende collegejaar. De motie geniet ondersteuning van vrijwel het gehele college. De motie is aangenomen en zal zo spoedig mogelijk worden doorgeleid. De vraag is gesteld of het verschil van SRD 125 door de overheid gesubsidieerd zal worden. Het inschrijfgeld op het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) is op hetzelfde niveau gebleven door tussenkomst van de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov).
“Wij zijn samen met vele studenten het niet eens met de verhoging. Wij vragen ons af of de verhoging komt omdat de glo- en voj-scholen geen inschrijfgeld hoeven te betalen en wij dus dat verschil moeten betalen. Wij kunnen ons een verhoging absoluut niet permitteren”, zegt Praathna Sital, ondervoorzitter van het NJP, tegenover Dagblad Suriname. De Onderwijsminister gaf via de media te kennen dat de verhoging is doorgevoerd, omdat de Adek een onderhoudsbeurt moet ondergaan. De mogelijkheid wordt wel geboden aan minderdraagkrachtige studenten om het verschil in twee termijnen te betalen. “Wij blijven oneens met dit besluit, omdat de kwaliteit niet verbeterd wordt. Wij blijven pleiten voor verhoging van de studiefinanciering en de studietoelage”, is het NJP van mening.
Met betrekking tot kinderporno is uit de bus gekomen dat het noodzakelijk is dat er gesproken wordt met de ouders. “Het is gebleken dat moeders hun partners in bescherming nemen, terwijl hun kinderen worden misbruikt.” Er werd een presentatie gehouden door mw. Marijke Cairo van Stichting Mati Foe Tego. Deze stichting heeft onlangs een campagne gestart tegen kinderporno in de vorm van een stille loop. Van de organisatie verneemt het NJP dat er tenminste 5 filmpjes in omloop zijn, waarbij te zien is hoe kinderen tussen de 0 – 16 jaar door volwassenen worden misbruikt. Onlangs is ook in de media verschenen dat er een kartel, bestaande uit vrouwen, jongens en meisjes, bestaat voor kinderporno. De stichting heeft tijdens deze vergadering het NJP gevraagd om ondersteuning om dit probleem te helpen oplossen.
Van drs. J. Hew A Kee heeft het NJP een presentatie mogen meemaken over het wederinvoeren van de dienstplicht. De dienstplicht kan volgens Hew A Kee alleen erin resulteren dat de jongeren een verbetering ondergaan van hun fysieke gesteldheid, verhoging van het eigen moreel en bevordering van de eigen vaardigheden. Volgens de presentator heeft het wederinvoeren van de dienstplicht kans van slagen als er sprake is van goede voorlichting, medewerking van alle actoren, zoals de overheid, het bedrijfsleven, buurtorganisaties en de politiek. Verder is ook de juiste aanpak van Defensie en de relevante ministeries vereist.
Marijan Setrodikoro

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: