Harrish Monorath: ‘Megacombinatie moet samenwerking formeel opzeggen’

De Megacombinatie (MC) moet de samenwerking formeel met de DNA-leden van Nieuw Suriname opzeggen, meent NS-assembleelid Harrish Monorath. De MC zou dit wensen vanwege een voor haar onmogelijke samenwerking met een partij die interne strubbelingen zou hebben. Hoewel de samenwerking door de Megacombinatie met Nieuw Suriname in april van dit jaar is opgezegd, is de formaliteit achterwege gebleven. Monorath ziet de opzegging als een echtscheiding. ‘Deze is al uitgesproken door de rechter, maar nog niet ingeschreven.’
De zogenaamde interne onenigheid is voor het NS-assembleelid een drogreden. De interne zaken van een partij zouden niet van invloed zijn op het realiseren van de doelen die de regering voor ogen heeft. ‘Maar we zijn niet meer geïnteresseerd in een samenwerking. Ik hoef ook geen gesprek te hebben met meneer Bouterse, ik heb die man niets te zeggen. Ik ben niet meer geïnteresseerd in coalitieaangelegenheden’, zegt Monorath. Hiermee bedoelt de parlementariër dat het hem niets meer kan schelen of personen afkomstig van Nieuw Suriname geaccommodeerd worden op posten.
‘We gaan niet meewerken aan kadaverdiscipline’, zegt Monorath. ‘Wij zijn niet van plan om rare sprongen te maken.’ Het NS-assembleelid wil graag weten wat de weerwaarde is van het afvaardigen van vele assembleeleden voor de buitenlandse dienstreizen. Een vraag waarop hij nog steeds geen antwoord heeft gekregen.
Volgens Monorath maken hij en zijn collega assembleelid Prem Lachman nog steeds deel uit van de coalitie, maar zijn ze niet geïnteresseerd in coalitieaangelegenheden. Het streven is er wel op gericht om tot 2015 de coalitie te ondersteunen indien zij zich bezighoudt met positieve zaken. Zo zullen zij altijd aanwezig zijn in het parlement en quorum blijven verlenen.
Bij de aanname van de amnestiewet hebben de twee NS-leden zich onthouden van stemming. De verslechterde verhouding met de coalitie zou mede hieraan te wijten zijn. ‘Het heeft ook met amnestie te maken.’ Volgens Monorath betreft het niet slechts de amnestie, maar ook tal van andere zaken. ‘Men had gedacht dat we zouden springen naar de oppositie en dat Nieuw Suriname de terugroepwet op ons zou toepassen.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: