Surinaamse Juristenvereniging (SJV) 50 jaar

In mei 2012 bestond de Surinaamse Juristenvereniging 50 jaar. Het bestuur van deze organisatie heeft gemeend dit heugelijk feit te vieren middels het houden van een lezing met paneldiscussie in het auditorium van Self Reliance op vrijdag 27 juli 2012, aanvang 20.00 uur (inloop: 19.30 uur). De inleider is mr. Shardhapersad Gangaram-Panday (oud-lid van het Hof van Justitie en oud-notaris) en het onderwerp is “Van erfpacht en grondhuur naar eigendom”. Het panel zal bestaan uit mr. A. Chin-A-Lin, kandidaat-notaris, mr.C. Calor, notaris, en mr. R. Vrede, hypotheekbewaarder, en eventueel een vertegenwoordiger van de Bankiersvereniging
De inleider zal ingaan op de problematiek, die ontstaan is door de recente wetswijziging, waardoor het mogelijk is gemaakt dat erfpacht en grondhuur geconverteerd kunnen worden in eigendom. Met name zal bekeken worden welke de rollen zullen zijn van de overheid en het notariaat bij de conversie. Na de lezing zal er een receptie gehouden worden voor de aanwezigen.
Het gebeuren is primair bedoeld voor genodigden, maar belangstellenden kunnen, zolang de plaatsruimte dat toelaat, zich telefonisch opgeven bij het secretariaat aan de Grote Hofstraat 7 beneden (Notariaat Jadnanansing) op de nummers 410143/424946/476757.
 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: