Toch geen inschrijfgeld en ouderbijdrage nieuw schooljaar

Leerlingen van de basis- , voj- en bijzondere scholen, waaronder die onder RKBO en EBG, hoeven toch geen inschrijfgeld te betalen. Enkele weken terug leek het erop alsof de inschrijfgelden toch betaald moesten worden. Lucien Cruden, hoofdinspecteur Basisonderwijs, bevestigt dit. Hij geeft aan dat alle scholen de vorige week een officieel schrijven hebben ontvangen van het Minov, waarin wordt aangegeven dat de inschrijfgelden weg zijn komen te vallen en dus niet meer betaald moeten worden door de ouders of verzorgers.
Eddy Jozefzoon, voorzitter Task Force Voorbereiding Onderwijsinnovatie, kondigde in mei op een persconferentie aan dat onderwijs op basis- en voj-niveau gratis wordt. Dit moest betekenen dat niet alleen het inschrijfgeld wegvalt, maar dat ook geen ouderbijdrage betaald zou moeten worden. Hij gaf aan dat de scholen een aparte pot nodig zullen hebben voor calamiteiten. Hoewel hier niet aan was gedacht, zal een mogelijkheid worden bedacht om elke school te voorzien van financiën voor spoeduitgaven. Alle uitgaven zullen wel verantwoord moeten worden. Het uitgangspunt is dat subsidiegeld ten nutte moet zijn van het onderwijs.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: