Suriname 5 mediatheekwerkers rijker

In het jaar 2004 is het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) van start gegaan met het pilotproject voor mediatheekmedewerkers onder de naam Opleiding Smabo (Schoolmediatheek assistent voor het basisonderwijs). De toenmalige minister, Edwin Wolf, ging hiertoe over, omdat de mediatheken op de scholen bemenst werden door leerkrachten, die noch bibliotheek noch mediatheektechnische kennis bezaten. Hun werkzaamheden bestonden voor een groot deel uit uitlenen en innemen van boeken en dat zijn niet alleen de werkzaamheden die verricht moeten worden in een mediatheek.
Met de start van Smabo werden de toegelatenen onderricht in allerhande vakken de bibliotheek en mediatheek rakende. In 2007 slaagden voor het eindexamen van deze middelbare beroepsopleiding 14 studenten, die allemaal ingezet zijn in het mediatheekwezen. Na evaluatie van deze opleiding werd de naam veranderd in Smmbo. De ‘a’ van ‘assistent’ veranderde in een ‘m’ van ‘medewerker’. Deze opleiding verhief de assistenten tot volwaardige mediatheekwerkers.
In februari 2009 heeft de minister per beschikking de Smmbo ingesteld. Velen schreven zich in voor de opleiding in het studiejaar 2009/2010, maar gaandeweg haakten ze af. Dit vanwege onderschatting, problemen thuis en het aanvangsuur van 14.00 uur. Maar er waren ook enkele doorzetters, die nu als geslaagden hun diploma in ontvangst hebben genomen. De geslaagden zijn Amalia Alauge, Cynthia Galon, Poerni Jethoe, Sherita Jordan en Angeluiqe Nanhoe.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: