Een jaar celstraf voor toebrengen zwaar lichamelijk letsel

De 23-jarige Gayto Tano gaat voor een jaar achter slot en grendel. Hij heeft op 17 maart van dit jaar het slachtoffer opzettelijk zware lichamelijke letsels toegebracht. De verdachte had het slachtoffer met brandstof overgoten en hem vervolgens in brand gestoken. Rechter Daniëlle Karamatali verwierp het verweer van de advocaat, Oscar Koulen. De raadsman pleitte voor vrijspraak. Volgens hem kan de verklaring van het slachtoffer niet als bewijs dienen. Hij betoogde dat de politie geen andere getuigen in deze zaak heeft gehoord. De magistraat gaf aan dat zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging nagelaten hadden om getuigen te horen. De magistraat ging aan het verweer van de raadsman voorbij.
Ook betoogde de advocaat dat zijn cliënt in noodweer had gehandeld. De strafrechter achtte noodweer niet bewezen. De verdachte had zich verwijderd van de bar, alwaar hij mot kreeg met het slachtoffer. Tano was vervolgens naar zijn boot gelopen. Hij pakte de emmer met benzine en liep terug naar het slachtoffer. De rechter achtte het feit wettig en overtuigend bewezen. Het slachtoffer heeft derdegraads  brandverwondingen opgelopen. In deze zaak had de officier van justitie, Carmen Rasam, een celstraf van een jaar gevorderd.  De magistraat vonniste Tano conform de eis.
Saskia Bandhan       

error: Kopiëren mag niet!