Minov wijst dienstwoningen toe aan ‘burgers’

Het verkopen van dienstwoningen aan burgers is een legale handeling van de overheid. Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) heeft goedkeuring gegeven aan het verkopen van dienstwoningen in Paramaribo en Wanica die in een deplorabele staat verkeren. Die goedkeuring is vorig jaar verleend, zo blijkt uit stukken die Dagblad Suriname ter inzage heeft gehad. Uit de documenten blijkt dat 6 dienstwoningen met de bijbehorende grond in bovengenoemde districten zijn gegeven aan burgers. Het opmerkelijke van deze zaak is dat al deze begunstigde personen, lid zijn van een politieke partij die in het vorige kabinet dubieuze handelingen heeft gepleegd met grond. Onder hen bevindt zich zelfs een topper van deze partij.
Onder andere zijn toegewezen dienstwoningen op het terrein van de OS Tammenga aan de Asidonhopostraat, het Lyceum te Zorg en Hoop en de OS Rensproject aan de Berthastraat, een dienstwoning aan de Barronstraat te Geyersvlijt en één op Welgelegen. Als reden voor het afstoten van deze woningen vermelden de documenten dat deze in een zodanige deplorabele staat zijn dat zij niet meer gebruikt kunnen worden voor onderwijsdoeleinden. Het ligt nu aan RGB-minister Ginmardo Kromosoeto om de documenten te tekenen, zodat de begunstigden een titel kunnen krijgen op de grond waarop deze woningen staan.
NDP-assembleelid Theo Vishnudatt zegt dat het afstoten en verkopen van dienstwoningen aan burgers een rechtmatige handeling is. Dit besluit werd jaren geleden bekrachtigd door de regering. Het gaat om dienstwoningen voor schoolhoofden die al jaren niet meer gebruikt worden. Vanwege de uitbreiding van de stad en de verbeterde transportmogelijkheden zijn deze dienstwoningen in en rond Paramaribo overbodig geworden. Hij benadrukt dat de dienstwoningen en de terreinen niet worden gegeven, maar verkocht. Dat is ook de redenen dat er eerst een taxatierapport moet worden opgemaakt.
Het assembleelid betreurt het echter dat personen die politiek gelieerd zijn, bevoordeeld worden met deze regeling. ‘Degenen die in aanmerking zijn gekomen, zijn  nota bene geen mensen die sociaal onvermogend zijn. Deze regeling is goed, maar ik ben er voorstander  van dat men eerst de behoeftigen in aanmerking laat komen’, zegt Vishnudatt. Er zouden naar zeggen van het DNA-lid betere criteria moeten komen in samenspraak met Sociale Zaken en Volkshuisvesting voor de toewijzing casu quo het verkopen van deze huizen.

error: Kopiëren mag niet!