Harold Ramdhani: ''Besluit CHS conform de wet''

Het besluit van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) om positief te reageren op het verzoek van de politieke partij BEP is volgens VHP-topper Harold Ramdhani conform de wet. Twee parlementsleden van de BEP, Diana Pokie en Waldie Adjaiso, moeten nu afstand doen van hun zetel in het parlement.
Ramdhani zegt dat het besluit geen ad hoc actie is geweest van het CHS. Het bureau kon niet anders dan handelen conform de Kieswet, meent de politicus. “Als deze twee leden ontheven zijn uit de functie van assembleelid op basis van de wet en ze het niet mee eens zijn, dan is hun besluit om naar de groene tafel te gaan ook terecht.” Ramdhani gaat ervan uit dat precies zoals het CHS de wet heeft toegepast, de rechter de wet zal toepassen. Volgens hem gaat het om de interpretatie van de wetgeving. De politicus zegt dat het een kwestie wordt van toetsing van de hele wet. Hij gaat ervan uit dat er bijzondere rechtspraak wordt gecreëerd. Ramdhani hoopt dat ongeacht wat de uitspraak van de rechter zal zijn, men zich erbij neerlegt. Hij gelooft dat men in hoger beroep gaat. Ramdhani meent dat als gewezen parlementariërs, de twee zich groot moeten  tonen en zich moeten neerleggen bij het besluit van het hoogste kiesorgaan van de Republiek Suriname.
Pokie heeft al laten doorschemeren het niet eens te zijn met het besluit. Zij geeft aan dat niet de partij of het CHS hun in het parlement heeft geplaatst, maar de achterban. Ramdhani zegt hierop dat in eerste instantie werkelijk op ze is gestemd. Ze zijn gekozen verklaard door het CHS. “En wanneer je gekozen verklaard bent door een orgaan, dan heeft dat orgaan ook het recht je terug te roepen. Het is een heel ingewikkeld proces, omdat je niet zelfstandig gekozen kan worden. Je moet voorgedragen en op een lijst geplaatst worden.” Wat men volgens Ramdhani vaak vergeet, is dat de A-Combinatie geen enkele juridische status heeft. Het is een ‘samenvoegsel’ van drie partijen geweest. De drie partijen hebben hun eigen rechten behouden. Ramdhani denkt dat het proces met een uitspraak van de rechter in eerste instantie niet het einde is. Het einde van het proces zal volgens hem pas na een uitspraak van het Hof van Justitie komen.

error: Kopiëren mag niet!