Broki-project: Internationale Wetenschappelijke Conferentie bij 150 jaar Keti Koti in 2013

De Samenwerkende Afrikaans-Surinaamse Stichtingen “Broki” hebben zich vanaf 1 juli 2012, bij de viering van 149 jaar Keti Koti, gefocust op de markante herdenking van 150 jaar Keti Koti op 1 juli 2013. De hoofdactiviteit die dit collectief bij 150 jaar Keti Koti zal organiseren, is de Internationale Wetenschappelijke Conferentie voor de Afro-Surinamers. In elk nuljaar van de historische herdenking van de slavernijafschaffing wordt zo’n grote internationale manifestatie georganiseerd.
Bij 140 jaar afschaffing van de slavernij in 2003 was er ook al een conferentie met als titel: “Recente ontwikkelingen op het vlak van cultuur en identiteit in de Afrikaanse diaspora, het Caribisch gebied en Latijns-Amerika”. Er waren toen in totaal negen voordrachten gehouden (drie per dag + vragenronden). Het verloop en het resultaat van deze conferentie zijn in een boekwerk van ruim 180 pagina’s vastgelegd.
De voorbereidingen voor de conferentie van 2013 zijn al gestart. Het draaiboek is al samengesteld. Wetenschappers van de voorbereidingssectie die de nodige ervaring ter zake hebben, zijn gevraagd ten spoedigste contact te maken met buitenlandse wetenschappers die een inleiding moeten verzorgen. Landen die betrokken zullen worden om te participeren aan deze conferentie zij La Guyane, Guyana, Brazilië, Jamaica, Trinidad & Tobago, Nederlandse Antillen, Cuba,  Haïti, de VSA, Suriname en Nederland (Suriname in diaspora).
De conferentie moet  gaan over de aanpak van de algemene en invlechtingsperikelen over onder meer opleiding en onderwijs, cultuur en religie en beroep en ondernemerschap.
Voor een optimaal rendement van dit project wordt er naar gestreefd steeds 400 deelnemers per conferentiedag te hebben. Daarbij zal steeds gezorgd worden dat er een goede landelijke representatie wordt bereikt. Landelijk zal er een verdeelsleutel gehanteerd worden voor een adequate participatie.
In totaal wil de organisatie ruim 400 gasten bij elkaar brengen, welke als volgt zijn verdeeld:  90 districtsvertegenwoordigers,  20 buitenlandse gasten, 120 speciale genodigden en 170 reguliere genodigden ( + jongeren).
De conferentie zal duren van woensdag 26 juni t/m zaterdag 29 juni 2013. Alle organisaties die werkzaam zijn onder de Afro-Surinamers worden aangeschreven om zitting te hebben in een adviesplatform.  Enkele wetenschappers van de universiteit hebben te kennen gegeven dat zij gaarne adviesondersteuning willen verlenen aan dit project. De bedoeling is ook om het geheel van de te houden conferentie in boekvorm vast te leggen.
De speciale werkgroep die belast is met de voorbereiding van deze internationale conferentie bestaat uit mr. R.M. Bottse (voorzitter), drs. W. Wirht, dhr. R.J. Bottse (coördinator/secretaris), prof.dr. H. Lamur, mr. H. Libretto, drs. S.Emanuels, dra. R.Dors, dhr.S. Slijngard en dhr.R. Bergstroom.

error: Kopiëren mag niet!