Krijgsraad verdaagt brandstichtingszaak

De Krijgsraad heeft gisteren de zaak tegen de militair, Romano A., die voor uitspraak op de rol stond, verdaagd naar 13 augustus. In deze strafzaak had de auditeur-militair, Roy Elgin, 10 jaar celstraf gevorderd. Romano wordt ervan verdacht zijn concubine Massiel Ligorie op 2 juni 2011 in brand te hebben gestoken. Het slachtoffer kwam in augustus 2011, bijkans twee maanden na het incident, te overlijden. De auditeur-militair gaf tijdens zijn eerste beurt aan dat hij zware mishandeling met voorbedachte rade wettig en overtuigend bewezen achtte. Met betrekking tot moord werd tegen de verdachte vrijspraak gevorderd. Volgens de auditeur-militair had de verdachte een homoseksuele relatie. Dit zou gezorgd hebben voor enorme spanning in de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer.
Advocaat Raoel Lobo betoogde dat de verdachte omging met twee personen die homo zijn. ‘Dit wil niet zeggen dat hij ook één van ze is’, zei de verdediging. Met betrekking tot de relatie kon volgens de advocaat niet worden bewezen dat de verdachte ook tot een homo kan worden gerekend. Ten aanzien van het feit gaf de raadsman aan dat dit niet bewezen kon worden, omdat de auditeur-militair twee delicten door elkaar zou hebben gehaald. De raadsman verzocht de Krijgsraad om zijn cliënt vrij te spreken.
Nadat de advocaat de auditeur erop had gewezen dat hij twee artikelen door elkaar had gehaald, achtte de auditeur-militair brandstichting wettig en overtuigend bewezen. De raadsman voerde toen aan dat er sprake is van innerlijke tegenstrijdigheid. Volgens de raadsman had de auditeur-militair tijdens zijn tweede beurt toegeven dat hij twee artikelen door elkaar had gehaald. De auditeur-militair gaf toen aan dat hij in elk geval ‘brandstichting’ bewezen achtte. Op de volgende zitting zal de Krijgsraad vonnis wijzen in deze zaak.
Saskia Bandhan 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: