Gewapende rover gaat voor 4½ jaar de bak in

De kantonrechter zag geen reden om af te wijken van de eis van de officier van justitie in de zaak tegen Jurgen Pinas die een gewelddadige beroving tezamen en in vereniging heeft gepleegd. De magistraat veroordeelde Pinas conform de eis tot 4 jaar en 6 maanden met aftrek. De rechter gaf aan dat Pinas tot 10 jaar was veroordeeld voor een ander feit. Hij werd na 8 jaren in vrijheid gesteld.  Kort na zijn invrijheidstelling heeft hij zich schuldig gemaakt aan een beroving. Hij heeft tezamen en in vereniging een gewapende beroving gepleegd.  De veroordeelde had een uitgebreide verklaring afgelegd bij de politie. Echter is hij hierop teruggekomen.  Zijn medeverdachte V. zou het plan hebben beraamd.
De magistraat achtte de verklaring van de veroordeelde, afgelegd op de zitting, ongeloofwaardig. Pinas heeft een persoon aangevallen. Onder bedreiging van een vuurwapen heeft de benadeelde geld en sieraden aan de verdachten overhandigd. Tijdens de aanhouding van Pinas, werd op hem een wapen aangetroffen. Hij heeft geen machtiging voor het wapen. De rechter achtte de straf van 4 ½ jaar passend en geboden.
Saskia Bandhan  

error: Kopiëren mag niet!