Zijn moraal en ethiek bij volksvertegenwoordigers zoek?

In de Grondwet van de republiek Suriname staat in artikel 61 lid 2 het volgende: “Personen, die zich in een district kandidaat hebben gesteld ter verkiezing tot afgevaardigde naar De Nationale Assemblee, moeten in het desbetreffende district wonen  en hun hoofd – of werkelijk  verblijf aldaar hebben en wel gedurende twee jaren voorafgaand aan de verkiezingen”. Dit artikel  is vanaf het begin (1987)  zeer discriminerend en heeft ook ervoor gezorgd dat wij nu niet de juiste mensen in het parlement krijgen. Wij weten ook dat de meest geschoolde mensen in Paramaribo of in Wanica wonen en werken. Vele aspirant-kandidaten van de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini, met een hoge scholing, zijn ook in Paramaribo werkzaam en zijn dus uitgesloten om zich kandidaat te stellen in bovengenoemde districten. De ver gelegen kustdistricten hebben vaker ook dat probleem. Politieke partijen hebben, vanwege de wet, beperkte mogelijkheden om de beste mensen naar het parlement te sturen, maar zij moeten roeien met de riemen die zij hebben. De wet is hard en wij moeten de grondwet eerbiedigen en geen mazen zoeken om de grondwet te omzeilen voor persoonlijk politiek gewin.
De wet moet nageleefd worden
Velen hebben de wet omzeild en hebben zich fictief ingeschreven in een ander district. Laat mij een paar concrete voorbeelden geven. Een meneer die twee keren in Coronie gekozen is als parlementariër,  woont in Paramaribo, maar heeft zich fictief ingeschreven in Coronie. Een andere meneer die in de Prinsessestraat (Paramaribo) woont, had zich ingeschreven in Commewijne en is ook een paar keren gekozen als volksvertegenwoordiger van Commewijne. Velen die in de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini gekozen zijn, wonen in Paramaribo, maar hebben zich fictief ingeschreven in bovengenoemde districten. Allerlei immorele handelingen worden door deze mensen (volksvertegenwoordigers) gepleegd en zij zijn onze voorbeeldfiguren die naar de VN-, naar  de ACP- en naar de IPU-vergaderingen  gaan om Suriname te vertegenwoordigen. Wij vinden dat leuk; wij kiezen ze zelf, terwijl wij van te voren weten dat deze meneer of mevrouw  de grondwet omzeild heeft, enkel en alleen om een kans te maken om gekozen te worden. De Surinaamse kiezers  zijn zo verknocht aan hun leiders dat zelfs veroordeelden (wegens zedendelict of overval) gekozen worden. De kiezers van Suriname zijn niet kritisch genoeg om hun leiders te kiezen. Jammer dat anno 2012 politieke leiders  een loopje nemen met de intelligentie van het electoraat. De voorzitter van de NDP (tevens president) weet toch dat zijn parlementariër in Paramaribo gekozen  is, doch hij laat hem nu een “illegale handeling” plegen  om zich fictief in te schrijven in Wanica.  Erg is het dat de aanwezige achterban op Leiding 11 A doodleuk en enthousiast heeft geapplaudisseerd bij de aankondiging van “de nieuw sterke man van Wanica”. Vaak hoor je de mensen zeggen : “Laat die man met rust, hij is onze man”. Wat een mentaliteit van onze politici.
Het recente vooral
Ruim twee weken terug heeft de NDP een feestvergadering gehouden op Leiding 11 A. Delen van de vergadering heb ik via Info Act gevolgd. Wij hebben beelden gezien van de nieuwe migranten die zich hebben aangesloten bij de NDP. Dit verschijnsel van politieke migratie is geen nieuw verschijnsel in politiek Suriname. Onlangs is ook een ontheven districtscommissaris gemigreerd naar de VHP. De komende drie jaren gaan wij nog veel meer meemaken. Wij moeten onze politieke sportiviteit altijd hoog in ons vaandel houden. Zij die om welke reden dan ook zich aansluiten bij een andere politieke partij, zien wij als een normaal verschijnsel. Wat ik zeker wel ga veroordelen is dat een goed geschoolde parlementariër (academicus) zand in de ogen de van kiezers wil strooien. De president van ons land, tevens voorzitter van de NDP, heeft op die bewuste vergadering die bewuste parlementariër al gepresenteerd als de “nieuwe grote man van Wanica”, de trekker bij de verkiezingen van 2015 in Wanica. De “grote man van Wanica” moet zich uit Paramaribo afschrijven en zich nu op een andere locatie in Wanica inschrijven om zich voor de wet veilig te stellen dat hij in 2015 niet wordt uitgesloten voor deelname aan de verkiezingen.
Immoreel gedrag van goed geschoolde dienaars van het volk
Mensen zijn bereid en ze lenen zich ervoor om allerlei immorele handelingen te plegen om zodoende toch in het parlement te komen. Men wil het volk dienen maar men moet dan tegelijk ook eerst de wet omzeilen en het volk misleiden. De beste oplossing op dit ogenblik is dat artikel 61 lid 2 uit de grondwet veranderd wordt. Alle politieke partijen gaan daaraan meewerken. Een lid van De Nationale Assemblee is volksvertegenwoordiger van heel Suriname en niet van een district. Voor de leden van De Nationale Assemblee moet artikel 61 lid 2 niet meer gelden, maar wel voor de leden van de regionale organen. Er is genoeg werk voor de volksvertegenwoordigers om de wet zo snel mogelijk te veranderen, waardoor volksvertegenwoordigers overal in Suriname gekozen kunnen worden. Zij hoeven dan geen fictieve inschrijvingen te plegen om het electoraat te misleiden.
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: