“Mensen gaan nu eenmaal over de schreef”

DOE-parlementariër Carl Breeveld heeft het initiatief genomen om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen met de bedoeling om het voorstel anti-corruptiewet zo spoedig mogelijk op de agenda van DNA te plaatsen. Suriname gaat toch wel door als een religieus land, waar men dus godvrezend is. Maar toch is corruptie aan de orde van de dag. Vooral in het ambtelijke, waar zoveel bureaucratie is, komt het heel vaak voor. Megacombinatie-parlementariër Amzad Abdoel, die zelf praktiserend Moslim is, zegt hierover dat mensen nu eenmaal fouten maken. Vandaar dat zo’n anti-corruptiewet de bekende stok achter de deur moet zijn.  “We hebben allemaal een religie en mijn religie zegt ook wel eens een oog voor een oog, maar wij hebben onze nationale wetten en daaraan moeten wij ons houden.” Om de steeds toenemende corruptie tegen te gaan, moeten enkele zaken aangescherpt worden. “Wij weten allemaal dat men niet mag stelen, maar men doet het toch, ondanks de aanwezigheid van wetten hieromtrent. Er zijn hardere maatregelen nodig om de mensen in het gareel te houden; nadere wetgeving moet komen. En iedereen moet er goed van doordrongen zijn dat je zelf de verantwoordelijkheid draagt voor je eigen handelingen.”
VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien, van huis uit Hindoe, is van mening dat er wereldwijd regelingen getroffen worden om corruptie in te dammen. Ook Gajadien vindt dat er hardere regelgeving nodig is in ons land. ‘Corruptie stagneert de ontwikkeling van Suriname en om dat te minimaliseren, moet de anti-corruptiewet spoedig komen. De mens is hierbij het grootste obstakel.’ Gajadien vraagt zich af waarvoor de mens eigenlijk leeft. ‘Leeft men om hard te werken en deze samenleving vooruit te brengen of leeft men alleen voor zichzelf ten koste van anderen.’ Belangrijk voor Gajadien is dat in de strijd tegen corruptie er regelgeving komt.
Andre Misikeba van de Megacombinatie, die zelf Christen is, stelt dat in de Bijbel ook rekening mee is gehouden dat de mens over de schreef kan gaan. “Dus ook mensen die serieus het geloof belijden, zouden in de fout kunnen gaan. De religieuze boeken staan immers bol van disciplinaire maatregelen.”
Misikeba benadrukt dat mensen altijd over de schreef zullen gaan. “Daarom is het belangrijk dat wij van te voren regels maken en daar ook bekendheid aan geven. En wie zich dan nog niet aan de regels houdt, moet maar voor de gevolgen instaan.”
 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: