Kromosoeto: ‘Overtreding Personeelswet zal afgestraft worden’

Er zal niet geschroomd worden om harde maatregelen te treffen tegen personeelsleden van Grondinspectie die een scheve schaats rijden. ‘Overtreding van de Personeelswet zal direct worden afgestraft.’ Dit maakte minister Ginmardo Kromosoeto van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) gisteren duidelijk aan de personeelsleden tijdens een interne vergadering in hotel Residence Inn. De minister achtte het nodig om, samen met de leden van de vaste departementale commissie van RGB in De Nationale Assemblee, een openhartig en luchtig gesprek te hebben met de personeelsleden. De dienst was gesloten voor het publiek.
De leden van de DNA-commissie hebben de gelegenheid gehad om hun bezorgdheid te uiten met betrekking tot de misstanden die op de dienst Grondinspectie hebben plaatsgevonden en nog plaatsvinden. In de vaste parlementaire commissie zitten Oesman Wangsabesari, Andre Misiekaba, Martha Warso, Ronny Tamsiran, Ruben Chitan en Refano Wongsoredjo. De bewindsman heeft met de op gang gezette communicatie, de stap gezet om het imago van het ministerie op te vijzelen.
Net als met de Domeinen-medewerkers heeft de minister ook afspraken gemaakt met de medewerkers van Grondinspectie. Zo moet hij dagelijks rapportage krijgen van afgehandelde stukken en de presentie. Bezoekers moeten geregistreerd worden met vermelding van de reden van hun bezoek. Er zal tweewekelijks op de donderdag, telkens om 13.00 uur, vergaderd worden. Er zullen ondersteunende acties ondernomen worden en er zullen prioriteiten worden gesteld. De bewindsman heeft aan de medewerkers zijn ondersteuning toegezegd en beloofd de nodige tools aan hen toe te reiken om het werk goed te kunnen doen. Ook zal er gezorgd worden voor de nodige materiële voorziening.
Commissielid Andre Misiekaba rekent erop dat het werk op Grondinspectie nu naar behoren gedaan wordt. ‘Men moet weten dat het niet gaat om een eenmanszaak, maar om gemeenschapsgoed waarop elke burger van Suriname recht heeft.’ Het komt volgens het DNA-lid vaak voor dat stukken zogenaamd ‘zoek zijn’. ‘Tot op heden kan niemand daarvoor verantwoordelijk gesteld worden.’ Misiekaba vindt dat tegen deze misstanden, sancties getroffen moeten worden. Iemand moet voor het zoek raken van stukken aansprakelijk zijn.
Wongsoredjo stelde voor om in de verschillende districten een unit van Grondinspectie en Domeinkantoor op te zetten. Het werk zou daardoor efficiënter uigevoerd kunnen worden en de werkdruk van de inspecteurs zou dan afnemen. Ook pleitte hij voor het trainen van meer inspecteurs. Hij heeft begrip voor de slechte werkomstandigheden van de werknemers, maar vroeg hen om het werk desondanks naar behoren te doen.
De voorzitter van de vaste commissie, Oesman Wangsabesari, hield de personeelsleden voor dat zij een belangrijke schakel zijn in de dienstverlening en daarom het werk naar eer en geweten moeten uitvoeren.

error: Kopiëren mag niet!