Gregory Rusland: ‘Ik zie geen aanleiding voor privatisering Staatsolie’

‘Er moet een grondige en valide reden zijn om Staatsolie te privatiseren. Een voorbeeld is wanneer het bedrijf verlieslatend is of dringend kapitaal nodig heeft voor het plegen van de nodige investeringen. Op dit moment zie ik helemaal geen aanleiding om tot privatisering van Staatsolie over te gaan’, verklaart oud-minister Gregory Rusland van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). Hij waarschuwt dat indien men eenmaal tot privatisering is overgegaan, het bedrijf niet meer kan komen aan de verkochte aandelen. Geluiden dat gedurende zijn zittingsperiode (2005 – 2010) de regering ook tot privatisering van Staatsolie wilde overgaan, berusten niet op waarheid, zegt Rusland. ‘Hoewel Staatsolie dringend geld nodig had om grote investeringen te plegen, is er nimmer gedacht in de richting van privatisering. Zo was in totaal 1 miljard USD nodig voor de uitbreiding van de raffinaderij en het plegen van de bijbehorende investeringen.’
De coördinatie van de productie van biodiesel te Wageningen uit suikerriet is een groot project alsook het project voor de opwekking van waterkrachtenergie. ‘Om al deze grote projecten te realiseren is toen besloten om een ander dividendbeleid te ontwikkelen. Zo kon Staatsolie op jaarbasis rekenen op een bepaald percentage van het dividend, zodat zij leningen kon aangaan bij internationale banken. In deze periode is ook de obligatielening ingevoerd, waarbij burgers op hun eigen manier een bijdrage konden leveren aan het vergaren van de nodige 1 miljard USD voor het plegen van de investeringen. De obligatielening bracht zo’n US$ 50 miljoen binnen.’
Het lag in de Staatsolie-planning om vanaf 2014, wanneer de raffinaderij af zou zijn, behalve Staatsolie-diesel ook high grade-diesel en gasoline te produceren. ‘Indien de olieprijs op de wereldmarkt gunstig zou zijn, zouden de inkomsten van het bedrijf drastisch toenemen. Niet alleen het bedrijf, maar ook de Staat zou er veel profijt uit halen. De Staat kan namelijk haar deviezen dan besparen.’
Voor Rusland is Staatsolie meer dan een bedrijf. ‘Het is de kurk waarop de Surinaamse economie drijft. Met betrekking tot de totale energievoorziening in het land vervult Staatsolie een heel strategische rol. Indien de huidige machthebbers tot privatisering van dit florerend bedrijf overgaan, moeten zij een grondige reden daartoe hebben.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!