Rundvlees Santo Domingo duurder

Gebleken is dat het vlees afkomstig van het slachtvee uit Santo Domingo duurder is dan Surinaams rundvlees. Dagblad Suriname sprak met Peter Nurmohamed, die aangaf als slager helemaal niet op de hoogte te zijn van binnengehaald vee. Het vlees is voor SRD 23,50 per kilo verkocht aan de slagerijen, die wel op de hoogte waren. Dit vlees is volgens Nurmohamed te duur. ‘Als ik het vlees moet kopen, kan in mijn winkels sluiten.’ De opkoopprijs van Surinaams slachtvee varieert afhankelijk van de kwaliteit tussen de SRD 19 tot SRD 21 per kilo. Nurmohamed was positief gestemd toen hij te horen kreeg dat het slachtvee, dat uit Brazilië zou komen, voor SRD 15 tot SRD 18 per kilo aan de slagerijen verkocht zou worden. Hij betwijfelt het of de prijs van het binnengehaalde vee uit Santo Domingo goedkoper zal zijn voor de consument.  Er wordt beweerd dat slechts enkele slagerijen profijt hebben van het binnengehaald vee.
De eerste lading slachtvee uit Santo Domingo bestond uit 84 koeien. Deze zijn inmiddels geslacht. Over twee weken komt de tweede lading slachtvee in Suriname aan. Deze lading zal naast slachtvee ook melkvee bevatten. Die zullen ook ten verkoop aangeboden worden aan de melkveeboeren. De voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Melkveeboeren (VSMB), Laurence Perreira, vindt het een prima idee dat er melkvee komt voor de boeren. Pereira zegt dat hij zelf geen enkele koe zal kopen. Hij heeft genoeg vee in zijn weiland.
Slager Geert Van Dijk is belast met het binnenhalen van het vee uit Santo Domingo. Hier heeft de VSMB helemaal geen bezwaar tegen, alhoewel zij fel hadden geprotesteerd toen een andere ondernemer voornemens was slachtvee uit Brazilië te halen. Pereira zegt dat het ligt aan het feit dat Santo Domingo niet bekend staat om gevaarlijke koeienziektes. De afzet van het buitenlands rundvlees was heel goed te noemen. Over twee weken zullen er weer ongeveer 50 tot 60 stuks koeien binnengehaald worden en daarnaast ook nog 40 stuks melkvee.
De runderen zijn enkele dagen gehouden aan de achterzijde van het abattoir, waarna ze geslacht zijn. Het vervoeren van de beesten naar Baboenhol was geen optie, omdat er besmettingsgevaar bestond voor de Surinaamse beesten. ‘Je rijdt dan over de districten Wanica en Para. Wanneer er sprake zou zijn van een ziekte, zouden onze koeien besmet kunnen worden.’ Thans wordt een quarantaine gebouwd aan de achterzijde van het abattoir, waar het vee enkele dagen gehouden zal worden alvorens ze geslacht worden.
Hoewel Perreira positief is gestemd over het binnenhalen van het vee, legt hij ook de nadruk op dat wij rekening moeten houden met het feit dat deze import zal zorgdragen voor het ontstaan van werklozen binnen de melkveesector. Volgens zijn observatie zien de beesten eruit als de Surinaamse. Verhalen als zouden deze runderen dikker zijn en zwaarder wegen, zijn volgens hem niet gebaseerd op waarheid. ‘Ze wegen ook 210 tot 220 kilogram, net als onze koeien. Het zijn echt geen vette beesten zoals men eerder beweerde.’
Of de prijs van het binnengehaald slachtvee lager zal zijn voor de consument, weet Perreira nog niet. Volgens hem is de prijs juist een beetje aan de hoge kant. Thans kost een kilo Surinaamse steak bij de slagerijen SRD 80. En een kilogram normaal gehakt kost tussen de SRD 32 tot SRD 40.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!