Granman Matuariërs bespreekt problemen met minister Moestadja

Granman Leslie Valentijn, minister Soewarto Moestadja en CBB directeur John Sahari bespreken de problemen in het Pusugrunugebied

De Granman van de Matuariërs Leslie Valentijn, heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken. De Granman heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt de diverse problemen van zijn gebied met de bewindsman te bespreken. Wat prioriteit geniet voor de gezagsdrager is de verbetering van de dienstverlening van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in het gebied van de Matuariers aan de Saramaccarivier. Valentijn legt uit dat de bevolking honderden SRD’s moet neertellen om naar de stad te gaan voor het doen van burgerzaken. In de meeste gevallen gaat het slechts om het halen van een uittreksel. Daarnaast moeten ze ook geboorten en overlijdenaangiften doen. Deze zaken kunnen momenteel niet ter plekke geschieden. Ze kunnen dat geld niet steeds opbrengen door lange afstanden (Paramaribo) af te leggen, stelt de Granman. Hij vroeg de minister al het mogelijke te doen om de dienstverlening weer terug te krijgen in het Pusugrunugebied, het centrum van de stam der Matuariërs. Minister Moestadja zei op zijn beurt een goede band met het binnenland na te streven vooral met de Granman en zijn volk. De minister merkte op, dat deze regering het beleid naar het binnenland toe anders zal aanpakken dan voorheen het geval was. Zo komen er binnenkort 20 nieuwe posten van het CBB. De kwestie Pusugrunu wordt met de meeste spoed aangepakt omdat er al een kantoorruimte is. Vroeger werden aldaar reeds diensten verleend. Dit kantoor wordt geheractiveerd. U mag rekenen op 100% medewerking vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, aldus Moestadja. Hij werd bijgestaan door CBB directeur John Sahari die ook aangaf welke plannen er zijn om de dienstverlening naar de bevolking toe, te verbeteren. Naast de kwestie rond de bevolkingsadministratie binnen het gebied liet Valentijn ook weten, dat zijn residentie ook te kampen heeft met onderwijsproblemen. Vooral de accomodatie van leerkrachten laat veel te wensen over. Het onderkomen waar ze zijn ondergebracht is dringend aan renovatie toe. Voorts moeten er steeds slangen en vleermuizen verwijderd worden. Voor wat het laatste betreft heeft minister Moestadja gesteld, de kwestie aan onderwijsminister Shirley Sitaldien te zullen voorleggen.

error: Kopiëren mag niet!