Stichting voor het Kind leeft van dag op dag

Bij de Stichting voor het Kind wordt van dag op dag geleefd, vanwege het ernstig tekort aan financiële middelen, zegt voorzitter Robby Naarendorp van de bond  bij het tehuis. Het bestuur noch de directie kan behoorlijk beleid maken, omdat er op ad hoc basis middelen beschikbaar worden gesteld door de overheid. De ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) en Justitie en Politie (Juspol) moeten uit hun begroting voorzien in die middelen. Naarendorp zegt dat vanwege deze lakse houding van de overheid het bestuur zich genoodzaakt ziet om steeds om de drie maanden de noodklok te luiden. Naarendorp vraagt zich af of de overheid niet inziet dat zij vanwege het werk van de stichting ontlast is van een aantal zorgtaken. In het tehuis worden seksueel misbruikte kinderen vanaf 3 jaar opgevangen en begeleid. Het werk dat de stichting doet, zou in principe gedaan moeten worden door de overheid. Het enige dat de stichting nodig heeft, is subsidie om het tehuis op een behoorlijke manier te kunnen draaien. De exploitatiekosten van de stichting zijn per jaar minstens SRD 500.000. Op jaarbasis ontvangt zij van de overheid SRD 130.000.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: