Badrisein Sital: ‘Ik voel me in mijn kruis getast’

‘Ik voel me in mijn kruis getast’, zegt coördinator Badrisein Sital van het Rijstorgaan aan Dagblad Suriname. Hij doelt op uitspraken gedaan door politici over de uitbetaling van een bedrag per hectare aan de rijstboeren. ‘Door allerlei idiote uitspraken is mijn naam te grabbel gegooid’, meent Sital. Hij benadrukt dat rijstboeren geen baat bij hebben wanneer politici politiek willen bedrijven met deze zaak.
Sital geeft puntsgewijs aan welke wegen het Rijstorgaan heeft bewandeld om ervoor te zorgen dat de incentives uitbetaald worden. Eerst werd de nota, waarin de efficiëntie en de noodzaak van de incentives staan aangegeven, op 1 maart 2012 aan de president aangeboden. Hiervan is meteen een cc verzonden naar het ministerie van LVV. Op 18 april heeft een gesprek met de LVV-minister plaatsgehad over de uitkering van de incentives. Op 4 mei heeft het Rijstorgaan per e-mail een schrijven gestuurd naar dit ministerie als herinnering en om aan te geven dat de uitkering van de incentives noodzakelijk is. Op 8 juni heeft het Rijstorgaan een telefonisch onderhoud gehad met de minister van Financiën over de uitkering.
In de tweede week van juni is er informatie ingewonnen op het ministerie van LVV. Toen bleek dat er geen raadsvoorstel was opgemaakt en verzonden naar de raad van ministers. Het Rijstorgaan heeft vervolgens contact opgenomen met het ministerie van Financiën. Daar bleek dat LVV geen financiële aanvragen had doorgestuurd. Het Rijstorgaan heeft op 4 juli wederom contact opgenomen met het ministerie van Financiën; LVV had nog steeds geen financiële aanvraag doorgestuurd. Vervolgens heeft het Rijstorgaan de vicepresident op 6 juli gevraagd voor interventie.
Sital wil met de incentives geraken tot een kostendrukkend en productieverhogend effect. Volgens planning zouden de rijstboeren uiterlijk 15 juni over de gelden beschikken. Er was namelijk voorspeld dat de prijs van padie op de wereldmarkt zou dalen. Hierdoor zouden de Surinaamse rijstboeren in een nog moeilijker vaarwater terechtkomen. ‘De incentives waren niet bedoeld als een cadeau, een weggeefding.’ De rijstcoördinator vindt het dan ook misplaatst als personen die nooit een halmpje rijst hebben geplant, ‘de deskundige komen spelen’.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!