Staatsolie wordt mogelijk deels geprivatiseerd

Er is een privatisering van Staatsolie op komst. Dit melden bronnen aan Dagblad Suriname. Het ligt in de planning om 20% van de aandelen ten verkoop aan te bieden. Binnenkort vindt de installatie van een commissie plaats die zich moet buigen over de voorbereiding hiervan. President-commissaris Ettiene Boerenveen van de raad van commissarissen onthoudt zich van elk commentaar. Hij verwees ons naar de directie die niet bereikbaar was. Het is nog niet duidelijk of de verkoop van de aandelen ook internationaal zal geschieden of uitsluitend lokaal. Tijdens de regeerperiode van voormalig president Jules Wijdenbosch (1996-2000) had men getracht Staatsolie in zijn geheel ten verkoop aan te bieden aan een buitenlandse maatschappij. Deze verkoop werd gestuit door verzet van de vakbond en de Surinaamse bevolking.
De totale omzet van Staatsolie bedroeg het afgelopen jaar bijkans USD 800 miljoen. Dat is een stijging van 38 % ten opzichte van 2010. De winst voor belastingen bedroeg in 2011 USD 414 miljoen. Voor het jaar 2011 heeft Staatsolie een bedrag van USD 289 miljoen gestort in staatskas. Hiervan bestond USD 144 miljoen uit dividend en was USD 144 miljoen in de vorm van inkomstenbelasting en loonbelasting.
Afgelopen jaar is USD 190 miljoen geïnvesteerd in exploratieactiviteiten, handhaving van de productie en grote projecten zoals de uitbreiding van de raffinaderij, het bio-ethanolproject en het Tapajai-waterkrachtproject. De totale olieproductie bedroeg in 2011 5.99 miljoen barrels, een stijging van 3 % ten opzichte van 2010. Per dag werden gemiddeld 16.413 barrels geproduceerd. Er werden ook 61 nieuwe bronnen in productie genomen. Het totale aantal oliebronnen in de gebieden Tambaredjo, Tambaredjo Noordwest en Calcutta bedraagt samen 1.418. In 2011 heeft de raffinaderij te Tout Lui Faut 2.63 miljoen barrels olie verwerkt tot eindproducten. Ongeveer 55 % is op de locale markt afgezet, de rest is geëxporteerd.
Asha Gajadien-Bhagwat 
 

error: Kopiëren mag niet!