Bond Staatsolie solidair met overige vakbonden C-47 Steunt acties vakbonden financiële sector

Naar aanleiding van de collectieve acties bij de RBC-bank heeft de bond bij Staatsolie zich solidair verklaard. “Het bestuur van de Staatsolie Werknemersorganisatie Suriname, de SWOS, heeft met bezorgdheid kennis genomen van de krantenartikelen, waarin wordt aangegeven dat werkgevers bewust de confrontatie met de vakbeweging zoeken, met als enig doel de vakbeweging te schaden. Door het maximeren van de looncorrectie op een lager percentage dan de achteruitgang in koopkracht, worden de werknemers onevenredig benadeeld. Indien de vakbondsonderhandelaars gedwongen worden hiermee akkoord te gaan, zal dit tot problemen leiden tussen de leden en het bestuur van de vakbonden”, schrijft de SWOS. “Terecht verzetten de bonden zich hiertegen. Werknemers hebben bijgedragen tot grote winsten in de financiële sector en houden onze economie draaiende. Daardoor groeit de Surinaamse economie, banken en verzekeraars hebben goed geboerd, en men kan dus zonder problemen de loonsverhoging die door de vakbonden wordt gevraagd, uitbetalen”, meent de SWOS.
“Koopkrachtvermindering betekent achteruitgang voor werknemers en is alleen acceptabel indien er een dringende bedrijfseconomische noodzaak bestaat, en die is er niet. Het IMF heeft aangegeven dat de economie van Suriname zal blijven groeien. De werknemers hebben recht op hun aandeel in de groei en hun aandeel in de winst. Bij veel bedrijven in Suriname en ook internationaal wordt de inflatie ieder kwartaal gecorrigeerd en dat is de meest voor de hand liggende opstelling van werkgevers”, meent de SWOS. De werknemersorganisatie is van mening dat alle werknemers in het land, zeker die in de particuliere sector, recht hebben op behoud van hun koopkracht. De SWOS roept de werkgevers op tot een redelijke opstelling en moedigt hen aan om te onderhandelen met het bestuur van de vakbonden, ‘teneinde aan hun rechtvaardige looneisen te kunnen voldoen’.
De SWOS verklaart zich solidair met de vakbondsacties in de financiële sector. “Wij geven het bestuur van de collega-vakbonden de verzekering dat de Staatsolie Werknemersorganisatie Suriname (SWOS) niet lijdelijk aan de kant zal blijven staan wanneer werkgevers bewust het arbeidsproces verstoren door te persisteren in hun weigerachtige houding met het kennelijke doel om de kracht van de vakbonden te breken”, schrijft de bond bij Staatsolie.
 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: