Bijna alle scholen in slechte staat

Bijna alle scholen in Suriname hebben een grondige renovatiebeurt nodig. De toestand van veel schoolgebouwen is erbarmelijk. Zo functioneren toiletten niet; in de regentijd stromen ze over en ontstaat er een onhygiënische toestand. Op sommige scholen, bijvoorbeeld OS Bigiston, is er geen water en moeten leerlingen met emmers sjouwen als ze naar het toilet moeten. Dit staat in deel 1 van het rapport van de Taskforce Voorbereiding Onderwijsinnovatie onder leiding van Eddy Jozefzoon. Waarmee scholen doorgaans ook te kampen hebben, zijn de plafonds van de lokalen, kapotte dakgoten en daklekkages. “Ons is zeker van twee scholen bekend, te weten de school te Margrita in het district Commewijne en de St. Louiseschool te Paramaribo, dat het plafond uit asbestplaten bestaat. Ondanks herhaaldelijke verzoeken om de platen te verwijderen, is dit nog steeds niet gebeurd”, bericht de taskforce. ‘Leerkrachten en leerlingen zijn bang om in de lokalen les te geven of les te krijgen.’
Voorts heeft Imeao lokalen die zodanig lekken, dat leerlingen en leerkrachten nat worden. Het gevolg is dat er ziekmeldingen binnenkomen van beide groepen. Dit is mede de oorzaak van slechte schoolprestaties. VWO 4 klaagt over lekkages in de bibliotheek, ondanks deze gevestigd is in een nieuw gebouw. Het gebouw is nauwelijks twee jaar oud en alle kozijnen aan de regenzijde zijn verrot. Ook hier zijn steeds beloftes gedaan door de technische dienst van het Minov, helaas zonder succes. Het dak van het scheikundelokaal vertoont sinds kort ook lekkages.
Lbgo Nieuwe Domineestraat heeft de helft van de toiletruimte omgebouwd tot een computerlokaal. Bij regenweer komt de half omgebouwde toiletruimte onder water te liggen. Enkele van de nieuwe computers zijn al defect. Het dak van de school is aan vervanging toe. Leerkrachten en leerlingen moeten bij zware regen constant het water wegtrekken in hun onderwijstijd. Het hoofd van het BLO en de Technische Dienst zijn sinds vorig jaar hiervan in kennis gesteld. Lokalen die in september van het vorige jaar zijn gebouwd, bevinden zich nu al in een deplorabele staat: lekkende daken en verrottende dakgoten met grote gaten maken leslokalen tot complete zwembaden. Het water stroomt de lokalen binnen en blijft een paar dagen staan. Dit zijn enkele bevindingen waartoe de taskforce in haar rapport is gekomen ten aanzien van de staat van gebouwen en terreinen van scholen in Suriname.
Seshma Bissesar

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: