Kort geding staat versus Brandweerbond weer verdaagd

De staat heeft gisteren bij  de kort gedingrechter weer om uitstel gevraagd in de zaak die zij  aangespannen heeft tegen de Brandweerbond.  De zaak is nu verdaagd naar 12 juli, zegt voorzitter John Seedorf van de Brandweerbond desgevraagd aan Dagblad Suriname. Op de laatste zitting van 3 juni moest de staat aantonen dat er een beroepsinstantie was ingesteld, waarmee de Brandweerbond in gesprek zou treden. Een functionaris van Binnenlandse Zaken merkte bij die zitting op dat er stappen waren gezet om die instantie te installeren, maar kon daartoe geen schriftelijk bewijs aantonen, noch de namen van personen noemen die aangewezen zouden zijn om zitting te hebben in dit orgaan.
Gisteren overhandigde de partij van de staat een missive, waarin stond dat de Raad van Ministers (RvM) pas afgelopen vrijdag, 29 juni, goedkeuring gaf voor de instelling van dit orgaan. Vicepresident Robert Ameerali had de Brandweerbond, voordat die in februari jongstleden in actie ging, verwezen  naar deze beroepsinstantie, die achteraf gezien niet bestond.  De Brandweerbond dreigde met acties nadat zij vele keren van het kastje naar de muur was gestuurd door de regering in de periode november 2011 tot februari 2012, en tot vervelens toe gevraagd had te praten over het Fiso 2-akkoord. Aangezien enige reactie uitbleef en gesprekken met het overlegorgaan op niets uitliepen, voegde ze de daad bij het woord en legde de werkzaamheden neer. De regering stapte na enkele weken van actievoering naar de rechter om de staking te laten opheffen. De bond besloot de acties op te schorten uit respect voor de rechter.

error: Kopiëren mag niet!