De VS voeren geen strijd tegen de Islam

Ik richt dit schrijven tot u om meer duidelijkheid te verschaffen over het lijvig redactioneel artikel van Dagblad Suriname van woensdag 27 juni. In het desbetreffende redactioneel artikel staat onder meer dat de Vereningde Staten van Amerika, met name haar militairen, strijd voeren tegen de Islam.  Die bewering is uitermate onjuist en behoeft correctie. De Verenigde Staten ‘voeren zeker geen strijd tegen de Islam’ en wij willen er zeker van zijn dat dit voor een ieder duidelijk is.  Meer dan 2.5 miljoen Moslims wonen in de Verenigde Staten en jaarlijks kiezen nog eens meer dan 100.000 er voor nieuwe VS ingezetenen te worden. Dit is een zeer positieve indicatie van de wijze waarop Moslims tegen de Verenigde Staten aankijken.
De Verenigde Staten werken nauw samen met Islamitische landen over de wereld en wij hechten veel waarde aan onze relatie met hen. Wij hebben onze Navo bondgenoten geleid in het beschermen van de Moslims in Bosnië en Kosovo toen zij werden vervolgd en afgeslacht tijdens de wrede burgeroorlog. In Libië volgden wij de leiding van de Navo om wederom bescherming te bieden aan Libiërs die afgeslacht zouden worden door een dictator die lange tijd de macht voerde en die zou blijven voeren en wiens zoon had gezegd dat zij zouden vechten tot de laatste druppel bloed van de laatste Libiër. In Afghanistan kunnen miljoenen meisjes en vrouwen nu de school bezoeken en een waardevoller leven leiden, waar zij voorheen bijna als slaven werden behandeld.
Momenteel zitten er twee Moslims in het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten; er zijn Moslims geweest die als Ambassadeur van de Verenigde Staten hebben gediend en in ons diplomatiek korps dienen; en er zijn nog duizenden te vinden op invloedrijke posities in de Verenigde Staten. In Suriname hebben wij het voorrecht gehad kennis te maken en te werken met Moslims uit alle geledingen van de samenleving.  Ik heb de eer gehad te mogen deelnemen tijdens de Ramadan en aan Eid Ul-Fitr aktiviteiten in verschillende moskeeën, alsook vele Moslims te gast te hebben gehad in mijn residentie.
Individuele Amerikaanse burgers en militair personeel hebben bij tijd en wijle verzuimd de hoge idealen overeind te houden die wij Amerikanen nastreven, maar hun acties vertegenwoordigen geenszins het beleid van de Verenigde Staten en ze zijn stelselmatig veroordeeld  door onze overheidsfunctionarissen en er is vaak daartegen geprocedeerd.  De Islam heeft ook hoge idealen en wij respecteren ook terdege die idealen.  Samengevat kan ik stellen dat de Verenigde Staten van Amerika wereldwijd vrijheid van religie ondersteunen en wij zijn er trots op een multi-ethnische, multi-religieuze samenleving te zijn – net als Suriname – die ernaar streeft dat mensen van welke achtergrond dan ook eerlijk en met respect behandeld worden.
John R. Nay
(ambassadeur)

error: Kopiëren mag niet!