Brahim vanaf september nieuwe AZP-directeur

Na een periode van interne strubbelingen wordt binnen het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) eindelijk de nieuwe directeur benoemd. In september wordt Antoine Brahim benoemd tot de nieuwe directeur. De pensioengerechtigde Eddy Joemankhan gaf aan de minister van Volksgezondheid, Michael Blokland, te kennen dat hij niet verder kon en wenste te worden vervangen. Bronnen binnen het AZP bevestigen de benoeming van Brahim, die uit het bedrijfsleven komt. De minister zelf reageert noch bevestigend noch ontkennend. ‘We zijn in de finale fase van de benoeming, dus binnenkort zullen we wel een nieuwe directeur benoemen’, zegt de minister. Ook hij zegt dat Joemankhan het verzoek heeft ingediend tot vervanging, omdat hij niet langer verbonden wilde zijn aan het AZP.
Blokland beaamt dat de benoeming van de directeur op zich heeft laten wachten. Dit had reeds in 2011 moeten plaatsvinden. Het is nog onduidelijk wie het roer overneemt als financieel directeur. De huidige waarnemend financieel directeur, Claudia Redan, die als de beste kandidaat naar voren is gekomen tijdens de screening, heeft haar functie beschikbaar gesteld omdat zij de functie van directeur van het Staatsziekenfonds aangeboden heeft gekregen. Er is nog geen geschikte kandidaat gevonden die haar plaats zou kunnen overnemen.
Seshma Bissesar
 

error: Kopiëren mag niet!