Top vijf exportproducten komen uit de mijnbouw

De top vijf exportproducten komen allemaal uit de mijnbouwsector. Dit blijkt uit de Financiële Nota van 2012. Goud in staven, goud in andere halfbewerkte vorm, aluminiumoxide, gedeeltelijk geraffineerde petroleum en  bunkerolie zijn de top vijf producten die Suriname in het tweede kwartaal van 2011 heeft geëxporteerd. In het eerste kwartaal van 2011 waren dat aluminiumoxide, petroleum, verse bacoven, garnalen en rijst.
Vermeldenswaard is dat producten uit de landbouw, veeteelt en visserij tot het eerste kwartaal van het jaar 2011 nog behoorden tot de top vijf exportproducten in Suriname, waarbij vooral rijst, garnalen en verse bacoven werden geëxporteerd. In het tweede kwartaal van 2011 zijn ze van de lijst verdreven door de mijnbouwproducten. Goud blijft het voornaamste exportproduct van Suriname. De exportwaarde is gestegen van US$ 509,4 mln in het eerste halfjaar van 2010 tot US$ 678,0 mln in het eerste halfjaar van 2011 (33.1%). Naast een nominale toename kan ook een reële groei geconstateerd worden. Het exportvolume is toegenomen van 457.634 troy ounce in het eerste halfjaar van 2010 tot 478.002 troy ounce in het eerste halfjaar van 2011 (6.4%).
Voorts is de uitvoerwaarde van aluinaarde van US$ 193,9 mln in het eerste halfjaar van 2010 toegenomen tot US$ 259,5 mln in het eerste halfjaar van 2011 (33.8%). Dit is voornamelijk het resultaat van de stijging van de wereldmarktprijs voor aluinaarde van US$ 285.78 per metrieke ton in het eerste halfjaar 2010 tot US$ 348,84 metrieke ton in het eerste halfjaar van 2011 (22.1%). Qua exportvolume reflecteert dit in een stijging van 678,5 metrieke ton in het eerste halfjaar van 2010 tot 259,5 metrieke ton in het eerste halfjaar van 2011. De exportwaarde van aardolie vertoont ook een toename van US$ 85,5 mln in het eerste halfjaar van 2010 tot US$ 132,6 mln (54.6%) in het eerste halfjaar van 2011. De belangrijkste factor voor de gestegen exportwaarde van de aardolieprijs komt tot uitdrukking in de toename van de prijs in US$ 72,96 per barrel in het eerste halfjaar van 2010 tot US$ 94,87 per barrel (30.0%) in het eerste halfjaar van 2011.
Seshma Bissesar

error: Kopiëren mag niet!