Reeds 9 bromfietsers overleden in het verkeer

Het jaar 2012 is slechts een half jaar oud en er zijn al 31 verkeersslachtoffers te betreuren. Uit dit aantal zijn 9 bromfietsers. Bij tenminste 2 van de recentste gevallen is het gebleken dat het allerminst heeft gelegen aan het rijgedrag van de bromfietsers, zegt publiciteitsvrouwe inspecteur Dropatie Ramkhelawan. In deze 2 gevallen ging het om onschuldige bromfietsers die het leven hebben gelaten door roekeloos en asociaal rijgedrag van andere weggebruikers. Volgens haar is het niet altijd zo dat de bromfietser die is gestorven zich schuldig heeft gemaakt aan roekeloos rijgedrag.
Desondanks is het rijgedrag van bromfietsers zorgwekkend. Er zijn wel degelijk kritische kanttekeningen te plaatsen bij het rijgedrag van vele, vooral jonge, bromfietsers. Vaak is het ook zo dat bromfietsers alleen maar het stopbord kennen, maar ook dat bord wordt genegeerd.
Maar, wie eens om zich heen kijkt en let op bromfietsers in het verkeer, kan er niet om heen te constateren dat het niet alleen gaat om kennis van verkeersborden en verkeersregels.  Veel bromfietsers zijn jong, rijden te hard op hun opgevoerde knallende en knetterende racemonsters en dragen helmen van inferieure kwaliteit, die ook veelal niet goed onder de kin worden vastgemaakt en dus los zitten. Stoere jongens voeren hun bromfiets op om harder te kunnen racen dan wettelijk is toegestaan.
De vorige minister van Justitie en Politie maakte in 2010 bekend dat zestienjarigen, die een bromfiets willen besturen, op rijles zouden moeten om een bromfietsrijbewijs te halen. Het voornemen van de regering werd middels een staatsbesluit goedgekeurd en was erop gericht om de samenleving bewuster te maken van een veilig verkeer. Inmiddels zijn meer dan twee jaren verstreken en het bromfietsrijbewijs is nog steeds niet ingevoerd. Inspecteur Ramkhelawan zegt dat zij in dit stadium geen gepast antwoord heeft op de invoering van het bromfietsrijbewijs.
Tot augustus 2011 waren er 59 verkeersdoden, waarvan 25 bestuurders van bromfietsen. Uit de statistieken van de VVOS blijkt dat vanaf 2006 het hoogste aantal bromfietsers dat het leven in het verkeer liet, in 2009 was, namelijk 38. In 2006 waren er 17 bromfietsers, in 2007, 25 bromfietsers, in 2008, 33 bromfietsers en in 2010 waren dat 29 bromfietsers.

error: Kopiëren mag niet!