Schade aan gebouwen door wagens ook gedekt

Schade aan gebouwen, toegebracht door wagens worden wel gedekt door de verzekeringsmaatschappijen. Ook schuttingen van personen die beschadigd raken tijdens een verkeersongeval, kunnen in dit rijtje geplaatst worden. De verzekeringsmaatschappij handelt dergelijke zaken op vrij regelmatige basis af. Onlangs is een voertuig een winkelzaak ingereden te Latour. De dekking is afhankelijk van het bedrag dat aan verzekering is afgesloten. Indien de schade meer bedraagt dan dit bedrag, worden de overige kosten verhaald op de veroorzaker, geeft Ganesh Laigsingh, het hoofd van de Centrale Schade Administratie van verzekeringsmaatschappij Fatum, desgevraagd aan Dagblad Suriname te kennen.
Laigsingh legt er wel de nadruk op dat indien twee voertuigen, die op naam van een persoon staan, met elkaar verwikkeld zijn in een aanrijding, de kosten dan niet gedekt worden door de verzekeringsmaatschappij. Dus wanneer een vrouw en een man zich op de openbare weg bevinden en beide wagens ingeschreven staan op naam van de man, de verzekeringsmaatschappij de schade, ontstaan door een botsing tussen deze voertuigen, niet dekt. Laigsingh verduidelijkt dat de verzekeringsmaatschappij praat in termen van ‘schade toegebracht door derden.’
Schade toegebracht aan gebouwen die niet op de openbare weg hebben plaatsgevonden, komt wel voor in het pakket van dekking. Laigsingh legt uit dat in zo een situatie het betreffende voertuig zich in eerste instantie op de openbare weg bevond. ‘De auto is van een openbare weg in de winkel beland.’ Ook wanneer een persoon bij het uitrijden van zijn inrit, een wagen ramt die zich op de openbare weg bevond, wordt de schade wel gedekt, hoewel de inrit een privé terrein is. Vanuit de inrit zou het voertuig zich begeven naar de openbare weg, aldus Laigsingh. Verder komt het veelvuldig voor dat elektriciteitsmasten door voertuigen worden geramd. Ook deze schade toegebracht aan de elektriciteitsmast wordt gedekt door de verzekeringsmaatschappij. De maatschappij heeft deze gevallen vaker afgehandeld.
Het betreft een heel andere situatie wanneer twee voertuigen met elkaar in botsing zijn gekomen op een privé terrein. Dit kan op de verzekeringsmaatschappij verhaald worden. Laigsingh legt er wel de nadruk op dat in alle gevallen waar de verzekeringsmaatschappij wel opdraait voor de veroorzaakte schade, de veroorzaker het ongeval of de aanrijding niet in beschonken toestand moet hebben veroorzaakt. Indien de veroorzaker onder invloed verkeerde van alcohol, wordt de veroorzaakte schade niet gedekt.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!