DAGBLAD SURINAME viert vandaag haar 10de verjaardag

Op 6 juni 2002, vandaag precies tien jaar geleden, werd Dagblad Suriname opgericht. Een nieuwe krant, met nieuwe ideeën, met nieuwe bedoelingen zou vanaf die dag, dagelijks haar lezers bekoren met artikelen, waarin zoveel als mogelijk het allerlaatste nieuws, zowel nationaal als internationaal op een eigen wijze was verwerkt. En het is niet alleen maar bij het laatste nieuws gebleven. Een variëteit van allerhande andere informaties zijn vanaf het begin aan de orde geweest.
Wij noemen o.a. de vele artikelen met een sociaaleconomische strekking, informaties over de Indiase filmwereld, popsterren uit Hollywood, de laatste mode, show business, cultuur en sport. Ook de vaste rubrieken, de redactionele stukken, Vrije Tribune en vooral ook de eigen creatie ‘Fa Waka’ hebben in belangrijke mate mede ervoor gezorgd dat de krant dagelijks gretig zijn weg vindt naar een groeiende groep van trouwe lezers, die steeds reikhalzend uitkijken  naar de editie van elke nieuwe dag.
Reeds vanaf haar eerste nummer vielen twee uiterlijke zaken heel duidelijk op. Dat waren de kleur en het formaat. Deze krant was de eerste die dagelijks begon met enkele kleurenpagina’s. Reeds op het eerste gezicht was de gekleurde front page een blikvanger.
Het tweede feit dat Dagblad Suriname aantrekkelijk maakt, is het formaat. De afmeting is een Tabloid formaat. Heel handig om deze krant in zijn geheel door te nemen zonder dat anderen daar hinder van ondervinden.
De redactie heeft zich gedurende deze tien jaren tot het uiterste ingezet, zodat een ieder die een exemplaar van Dagblad Suriname in handen kreeg, aan zijn trekken kwam.
Reeds vanaf de oprichting is het de bedoeling geweest om met een krant uit te komen die anders moest zijn en waarmee vooral de middenklasse werd bereikt.
Maar ook de kleine man moet aan zijn trekken komen. Daarnaast is het streven steeds erop gericht om Dagblad Suriname toegankelijk te maken voor alle etnische groepen die in dit geliefd land wonen. De artikelen zijn mede daarop gebaseerd.  De keuze van de onderwerpen en de stijl van schrijven, zijn heel vaak eveneens een gevolg van deze gedachtegang. Er wordt steeds geprobeerd deze trend staande te houden en waar mogelijk ook te vergroten. Elk signaal, welke ertoe moet leiden dat wij als nieuwsmedium de lezer van meer en betere informatie kunnen voorzien, wordt ter harte genomen. Een van onze voorname doelstellingen is immers ook om in te spelen op de behoeften van de lezer.
Zoals bij vrijwel alle ondernemingen heeft ook Dagblad Suriname haar ‘ups and downs’ gekend.
Een van de dieptepunten, die ons bedrijf gedurende haar tienjarig bestaan heeft ervaren en die ons allemaal heel erg heeft geraakt, is het heengaan van twee trouwe medewerkers als gevolg van een tragisch auto-ongeluk. De heer Ernst Proost, een technische kracht tevens hoofd van de drukkerij, kwam daarbij na vervoerd te zijn naar de Spoedeisende Hulp, te overlijden. Ook de heer Gerrald Stakel heeft na ruim een maand als gevolg van de opgelopen letsels het leven gelaten.  Het stoffelijk overschot van de heer Proost werd, omdat hij afkomstig was uit Nederland, overgevlogen naar zijn geboorteland, alwaar hij ten grave is gedragen. De beide heren reden in de nachtelijke uren, na hun werk voltooid te hebben, gezamenlijk in hetzelfde voertuig naar huis. Het verlies van mensenlevens is altijd te betreuren. Doch in dit geval kwam de slag veel harder aan, omdat het was gebeurd op een moment toen de medewerkers van het werk huiswaarts gingen.

error: Kopiëren mag niet!