Informatieve avond over Amnestiewet 2012 en andere wetten

Het Comité Behoud Democratische Rechtsstaat Suriname organiseert vandaag vrijdag 1 juni a.s. om 19.00 u in De Schakel een informatieve avond om uitleg te geven over de betekenis en werking van de Amnestiewet 2012 en andere wetten, de vonnissen tot nu toegewezen door de Krijgsraad, en de jongste Internationale reacties hierop. Dieper zal worden ingegaan op de ‘gelegenheid’ visies en interpretaties die hebben postgevat over de gevolgen van de aanname van de Amnestiewet en op de werkelijke reikwijdte van het op te richten  Constitutioneel Hof. Mr. Stanley Marica, Mr. Hugo Essed en Mr. Gaetano Best, internationaal strafrecht jurist, zullen met hun inzichten en commentaren meer duidelijkheid trachten te geven over de inhoud en samenhang van de verschillende van toepassing zijnde wetten en verdragen. Er zal volop gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.
Plaats: De Schakel (bij Mgr. Wulfinghschool)
 Adres: Van Idsingastraat 19
 Het Comité Behoud Democratische Rechtsstaat Suriname 
 

error: Kopiëren mag niet!