Persverklaring van het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling

Eenheid en strijd tegen continuering van angst en onzekerheid in de samenleving
Volk van Suriname,
Het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling wenst het navolgende onder de aandacht te brengen van het Surinaams volk.
Het Surinaamse volk gaat gebukt onder zeer hoge kosten van levensonderhoud, veroorzaakt door devaluatie, verhoogde belastingen en wurgende brandstofprijsverhogingen. Van de beloften van de Regering tot samenwerken, creëren van duurzame productie en werkgelegenheid, het terug brengen van veiligheid voor het volk en bouw van 18.000 woningen is niets terecht gekomen.
De Regering heeft bijna alle belangrijke arbeidende groepen beschuldigd, criminaliteit is toegenomen, ontvoeringen en moorden hebben de kop opgestoken en nu worden ook kinderen en bejaarden mishandeld en beroofd.  Zo hebben de huidige machthebbers de medici in ons land bestempeld als witte boorden criminelen, journalisten en mediawerkers worden geïntimideerd en bedreigd,  kerkelijke leiders worden beledigd en bespot, en goed opgeleide en integere ambtenaren worden aan de lopende band ontheven of ontslagen.
Terwijl de President de regio rondreist, aangevende daarmee een verspilzucht van de Regering, om erkenning te zoeken, groeit hier thuis de armoede, criminaliteit, onrecht en onzekerheid en het volk betaalt de rekeningen.
In strijd met artikel 1 van de Grondwet, poogt de coalitie in De Nationale Assemblee om amnestie te verlenen aan de President als hoofdverdachte en andere verdachten van de 8 december moorden.
Er worden nu zelfs plannen beraamd om binnenkort de sporen van die ernstige mensenrechtenschendingen te Fort Zeelandia uit te wissen.
In eigen land en vanuit de internationale gemeenschap is ernstig protest hoorbaar tegen deze schendingen van het recht en langzaam maar zeker wordt duidelijk dat ons land weer in een internationaal isolement terecht komt en weer de reputatie krijgt van een land van criminaliteit en drugshandel, een land waar de fundamentele mensenrechten niet gegarandeerd zijn.
Door misleiding, bedreigingen en intimidatie van het volk wordt een sfeer van angst en onzekerheid gecreëerd. Ons volk wordt verdeeld in ‘volgelingen’ van de President en van de amnestiewet, en in ‘vijanden’, zij die kritiek hebben op de President en op de amnestiewet.
Het is duidelijk dat de huidige leiders zijn niet in staat gebleken om ons volk in eenheid te leiden naar een goede toekomst.
Op de ingediende petitie met betrekking tot de aanname van de amnestiewet is door de leiding van De  Nationale Assemblee is nog steeds geen reactie gegeven, terwijl het voor het behoud van onze rechtsstatelijkheid, het noodzakelijk is dat de petitie door De Nationale Assemblee in behandeling wordt genomen, de gebondenheid van De Nationale Assemblee aan de Grondwet, ook ten deze, wordt erkend en de amnestiewet teruggedraaid.
Middels het aannemen van de amnestiewet door de Wetgevende Macht wordt gepoogd de plegers van de ontvoeringen, folteringen en moorden van december 1982 te vrijwaren van vervolging en berechting, waartegen, zowel lokaal en internationaal veel protest is aangetekend. In plaats van het in acht nemen van deze protesten merken we dat leiders van deze Regering publiekelijk de pro-rechtsstaat demonstranten beledigt, vernedert en bedreigt. Dit met de kennelijke bedoeling meer onzekerheid en vrees aan te wakkeren bij het volk.
Het Nieuw Front heeft ook kennis genomen van een tussenvonnis in de decembermoorden zaak dat aanhangig is bij de Krijgsraad. Ten deze is zij in overleg met ter zake deskundigen voor eventueel te nemen vervolg stappen ter bescherming van de rechtsstaat. Wij blijven als Nieuw Front bij ons standpunt dat de amnestiewet  een ernstige inbreuk maakt op het meest fundamenteel mensenrecht op leven en op het tot nu toe door de DNA gehanteerde principe om niet te interveniëren in een proces dat bij de rechter ter beoordeling ligt.
Ons volk heeft in het verleden getoond met vereende kracht en moed op geordende wijze ons land wederom op het rechte pad terug te brengen. Wij als volk hebben ons toen niet laten intimideren. We staan vandaag wederom  voor de uitdaging om samen, in solide eenheid, ons land, ons volk en onze nakomelingen te beschermen tegen de schade die aangericht wordt aan de natie en duurzame bescherming te bieden tegen verval van wat onze voorouders, ouders en wij gezamenlijk met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd.
Alleen door samen een solide front te vormen, zullen wij in staat zijn al deze dreigingen die ons herinneren aan de jaren 80, te elimineren.
Met grote dank aan de samenleving voor de ondersteuning in de strijd tegen verval van waarden en normen, roept het Nieuw Front nogmaals de samenleving op standvastig te blijven, zich niet te laten intimideren en voort te gaan in de strijd voor behoud van de rechtszekerheid, democratie en ontwikkeling.
Paramaribo, 25 mei 2012.
Het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling

error: Kopiëren mag niet!