RGB betrekt burgers bij bescherming kustgebieden

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) organiseert een serie participatieve workshops in de districten Nickerie, Coronie en Saramacca. De  workshops zijn bedoeld om het GEF/UNDP gefinancierde project “Suriname Coastal Protected Areas Management” (SCPAM) te introduceren bij de locale gemeenschap. Het project gaat over het beheer van de beschermde kustgebieden in Suriname. Met input van de betrokkenen zal worden nagegaan welke rol men wenst in het verbeteren van het management van de beheersgebieden Bigi Pan, Noord Coronie en Noord Saramacca. Binnen het kader van SCPAM moet in 2014 een effectief en efficiënt beheerssysteem van de kustbeschermde gebieden zijn gerealiseerd, terwijl duurzame financiële mechanismen zijn ontwikkeld.
De perceptie van de belanghebbenden met betrekking tot het initiëren van prioriteitsprojecten in de drie gebieden is eveneens van belang. Duurzaam gebruik van deze estuariene gebieden gebiedt het ministerie van RGB continu te identificeren welke behoefte er bestaat. SCPAM zoekt naar synergie met lopende projecten en identificeert potentiële projecten die de beoogde doelen van het project ondersteunen.
In samenwerking met de respectieve districtscommissarissen, locale autoriteiten en gebruikers van de drie kustbeheersgebieden in het noordwesten van Suriname, is deze activiteit georganiseerd. De aftrap zal in Nickerie worden gegeven en wel op 21 en 22 mei. In Coronie is dat op 28 en 29 mei en in Saramacca wordt deze activiteit afgesloten op 9 juni. Het ministerie van RGB streeft naar een optimale opkomst van vissers, imkers, jagers, gidsen, overige gebruikers en locale autoriteiten.

error: Kopiëren mag niet!