Training ‘Introductie Hydraulische Graafmachine’ voor gedetineerden

Gedetineerden kunnen na hun invrijheidstelling moeilijk aan een baan komen en vervallen daardoor soms weer in de criminaliteit. De reden hiervoor is de lage scholing of omdat er geen of onvoldoende werkgelegenheid is. In de goud – en productiesector kan deze groep wel aan bod komen,  maar ze worden dan meestal niet aangenomen, vanwege het ontbreken van de nodige kennis en opleiding. Dit is voor de afdeling Delinquentenzorg  ( DZ ) van het ministerie van Justitie en Politie de voornaamste reden geweest om de training “Introductie Hydraulische Graafmachine” in samenwerking met NV Surmac te laten verzorgen.  Na deze training hebben deze burgers een certificaat dat internationaal erkend is en waarmee ze een baan kunnen vinden in de goud – en of mijnbouwsector.
Over de 4 gevangenissen die er zijn, zijn er in totaal 14 penitentiaire ambtenaren (pa’s) die de  ‘train de trainer’-cursus hebben gevolgd. Vervolgens zullen er 32 gedetineerden (8 uit elke gevangenis) getraind worden. De overige gedetineerden zullen naar gelang er behoefte is, door de  pa’s getraind worden. Er is een aanvang gemaakt met de strafinrichting Santo Boma, waar 8 jongemannen die dicht bij hun vrijlating zitten, zijn getraind.
 
De training duurt 2 dagen. Na afloop van de training hebben de deelnemers inzicht gekregen in machine-introductie, veiligheidsvoorschriften en pre/post operationele procedures, het belang van goed onderhoud en veilige werking, het uitvoeren van pre/post shiftcontroles en dagelijks onderhoud op de machine. De training wordt als deel van een community project kosteloos door Surmac verzorgd.

error: Kopiëren mag niet!