Regering in loononderhandeling met onderwijsbonden voor 2012

De regering is twee weken geleden de loononderhandelingen gestart met de onderwijsvakbonden. Het gaat om de afspraak die de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols) en de Bond van Leraren (BvL) met de  regering hadden voor het natraject van Fiso dat begin 2012 zou aanvangen. Partijen hadden afgesproken dat de  werkers zullen worden gecompenseerd op basis van het CPI-model. Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) zal als indicator dienen voor de te bepalen salariscorrectie. BvL-voorzitter Wilgo Valies zegt dat er nog geen bod gedaan is voor de salarisaanpassing, evenwel zal de 15% jaarinflatie over 2010/2011 het uitgangspunt zijn voor het aan te passen loon.
Behalve de correctie op basis van CPI zullen volgens Valies de bonden ook eisen dat de werkers hun aandeel krijgen van de bereikte economische groei die door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is vastgesteld.  Valies zegt dat er verschillende mogelijkheden zijn om deze aanpassing door te voeren. Er zijn opties om de correctie gefaseerd door te voeren of dat een deel van de aanpassing gegeven wordt in de vorm van belastingvermindering. “Het hangt er helemaal van af wat de economie kan verdragen”, zegt Valies. Een spreiding van de aanpassing en de belastingkorting zorgen ervoor dat er niet teveel geld in een keer in de economie wordt gepompt, waardoor de inflatie onder controle kan worden gehouden.
Valies zegt dat de onderwijsbonden wel rekening houden met het advies van het IMF.  De vakbondstopper zegt evenwel dat hij niet zal toestaan dat werkers vanwege deze houding van het IMF tekort worden gedaan. Hij typeert het IMF als een organisatie die geen oog heeft voor de nood van de werkende klasse en vindt dat werknemers steeds moeten inleveren in het belang van een kleine groep die profiteert van de economische groei.

error: Kopiëren mag niet!