Tana wil betere en gezamenlijke aanpak scholen komende 5 jaren

Stichting Tana dringt, net als andere organisaties die op de verschillende scholen aan huiswerkbegeleiding doen, aan op een gezamenlijke en betere aanpak voor de komende vijf jaren op de scholen. Het streven is erop gericht om dit jaar nog een vijfjaren programma uit te voeren. Daartoe worden er gesprekken gevoerd met minister Raymond Sapoen en overige functionarissen van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov). De bewindsman had reeds aangegeven een slagingspercentage van 80% of hoger na te streven. Stichting Tana heeft er op aangedrongen om al in de vijfde klas te starten, waardoor de leerlingen beter uitgerust en gemotiveerd zijn voor de zesde klas.
Het huiswerkbegeleidingsprogramma van Tana voor kinderen van de basisschool heeft goede resultaten opgeleverd. De doelstelling van 74 % of meer is gehaald, wat inhoudt dat groepen leerlingen die anders de toets niet of nauwelijks zouden halen, de eindstreep toch hebben bereikt. Het zelfvertrouwen  en de eigenwaarde van deze leerlingen is daarmee ook gegroeid. Zij hebben hun eerste getuigschrift gehaald en kunnen vol vertrouwen hun verdere schoolcarrière tegemoet treden. Tana stelt dat met dit resultaat ook een bijdrage is geleverd aan het landelijke resultaat van het Minov. Deze resultaten kunnen in de toekomst leiden tot minder drop-outs. De leerlingen die middels het huiswerkbegeleidingsprogramma van Tana de eindstreep hebben gehaald, hebben met hun kennis over sociale vaardigheden ook een goede bagage meegekregen om de juiste keuzes en beslissingen te nemen in hun jonge leven. Bijkomend voordeel van het huiswerkbegeleidingsprogramma is dat de samenwerking tussen de verschillende scholen is versterkt.

error: Kopiëren mag niet!