Voorzitter Consumentenkring niet helemaal eens met regeringsbesluit

Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring Suriname, heeft niets tegen de maatregel die de regering heeft getroffen om de prijzen van een aantal artikelen die aangemerkt worden als eerste levensbehoeften, te verlagen. “Op zich is het een goede zaak. Echter moeten wij als samenleving voorzichtig zijn. Wij willen hier geen tweede Griekenland hebben.”

“Een hele grote groep uit de samenleving komt niet uit met het budget dat zij maandelijks heeft. Het inkomen is heel weinig, waardoor men het verschrikkelijk moeilijk krijgt bij prijsfluctuaties.” Volgens Alleyne schommelen prijzen veels te veel, waardoor de samenleving geen controle heeft op haar budget. “De fluctuaties vormen een groot probleem. Het is een dilemma.” De Consumentkring is geen voorstander van verlaging van inlevering van overheidsinkomsten. “De overheid moet juist creatief zijn en laten zien dat zij een regering is”, vindt Alleyne. Naar zijn mening moet de regering geen ad hoc besluiten nemen, zoals zij dat nu heeft gedaan. “Men moet geen ad hoc besluit nemen en met bepaalde handelaren aparte afspraken maken. Wij vinden dat niet goed.” Alleyne zegt de transparantie van het besluit niet in te zien. “De regering moet de zaak structureel aanpakken. Er moet een wettelijk besluit genomen worden.”

Volgens de voorzitter is het parlement tegenwoordig zo effectief, ‘dus er zou heel snel een wet gemaakt kunnen worden om de winstmarges al dan niet voorlopig terug te brengen van alle producten die een hoge omzetsnelheid hebben.’ “Producten zoals de eerste levensbehoeftes moeten niet gekozen worden, omdat men heel gauw in de fout kan gaan om een slimme handelaar die geen goede zaken doet, te bevoordelen. De regering zou de statistieken moeten nagaan van de producten die nu het land binnenkomen met een hoge omzetsnelheid. Hierna zou de regering aan de handelaren kunnen vragen om de winstmarge van deze producten te verlagen, indien zij dat zo ad hoc wil doen”, zegt Alleyne. Hij gaat liever voor een meer structurele oplossing, waarbij de winstmarge van zowel de importeur als die van de detailhandel teruggebracht wordt. “Een ander advies is om adviesprijzen vast te leggen.” Alleyne gelooft dat wanneer de adviesprijzen vanuit de importeur aan de detailhandel kunnen worden vastgesteld, de consument dan werkelijk geholpen wordt. De consument kan dan zijn budget controleren. Mensen die hun budget niet kunnen hanteren, moeten volgens Alleyne begeleid worden. “Mensen moeten leren budgetteren en roeien met de riemen die zij hebben. Men kan niet meer uitgeven dan wat men verdient. De consument zou ook begeleid kunnen worden om wat te planten, indien de mogelijkheid aanwezig is.” De regering moet volgens de Consumentenkring-voorzitter genoeg incentives geven aan NGO’s in de verschillende buurten om het budgetteren te bevorderen.

error: Kopiëren mag niet!