Surinamers lopen voor gerechtigheid

Er mag niet getornd worden aan de onafhankelijke rechtsspraak. Gerechtigheid moet plaatsvinden. Door aan de stille loop mee te doen, hebben duizenden gisteren bewezen voor het behoud van de onafhankelijke rechtspraak te gaan. De stille tocht die gisteren plaatsvond, werd georganiseerd als protest tegen de aanname van de Amnestiewet. Vele prominenten uit de Surinaamse samenleving hebben hun solidariteit betoond en liepen mee. Ook de deken van advocaten, Stanley Marica, en monseigneur Wilhelminus de Bekker waren van de partij.
Yasser Riedewald, zoon van de vermoorde advocaat Harold Riedewald, gaf namens alle nabestaanden aan zich gesterkt te voelen door de aanwezigheid van het opgekomen publiek. “Jullie aanwezigheid hier geeft ons het gevoel dat wij er niet alleen voor staan.” Hij hield de aanwezigen voor dat hij amper twee en een half jaar was toen zijn vader werd gemarteld en vermoord. Sinds hij zich kan heugen, is hij op zoek naar de waarheid. Hij zegt inmiddels te weten dat er geen coup werd beraamd door de slachtoffers en dat zij niet op de vlucht zijn doodgeschoten. Wat hij weet, is dat het mannen waren die vochten voor herstel van de democratie. De intellectuele strijd die zij voerden is jammer genoeg geëindigd in een bloedbad en wordt thans bestempeld als de 8 decembermoorden. Door middel van het rechtsproces zou duidelijk worden wie hier verantwoordelijk voor zijn. Riedewald die zich tijdens de wijziging van de Amnestiewet in het assembleegebouw bevond, zegt zich drie dagen lang geërgerd te hebben aan de kille manier waarop de amnestie-indieners deze wet hebben doorgedrukt. In zijn toespraak gaf hij aan dat niet zij alleen als nabestaanden, maar dat de hele samenleving recht heeft op de waarheid.
Heel opvallend was dat ook Madelon Menke, de zus van DNA – voorzitter Jenny Simons, met een dichtgeplakte mond meeliep en een bordje met het opschrift “Woorden schieten tekort” om haar hals had. De stille tocht heeft duizenden sympathisanten op de been gebracht. Ook vele jongeren hebben hun solidariteit betoond.
Voormalig president tevens de NPS-voorzitter Ronald Venetiaan gaf aan dat met de aanname en afkondiging van de Amnestiewet het meer dan duidelijk is dat men geen gehoor heeft gegeven aan het protest van zowel de oppositie als delen van de coalitie. De stille loop is het teken van protest vanuit de samenleving.

error: Kopiëren mag niet!