Prijzen eerste levensbehoeften gaan omlaag Huismoeders krijgen inspraak

De prijzen van eerste levensbehoeften gaan omlaag. Die garantie heeft president Desi Bouterse zaterdagavond gegeven aan tientallen huismoeders in Paramaribo Zuid. Tijdens een ontmoeting in het buurtcentrum Stibula kregen de aanwezigen uitleg over de sociale maatregelen die de regering heeft getroffen en nog zal treffen om het leven draaglijk te maken voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. De president en de vicepresident presenteerden aan de huismoeders een lijst met zo’n veertig basisgoederen, waarvan de prijzen zullen worden verlaagd. Hierna mochten de huismoeders daarop reageren. Aan hun werd gevraagd aan te geven welke goederen, en eventueel welk merk, zij aan de lijst wilden toevoegen of ervan af wilden halen.
Naast het verlagen van prijzen van eerste levensbehoeften werden ook concrete voorstellen uitgewisseld over onder meer schoolvoeding, naschoolse opvang tot vier uur ’s middags en maandelijkse financiële bijstand voor moeders met vier en meer kinderen. Er werd vanuit het publiek ook een beroep gedaan op huismoeders om de hulp die geboden wordt en geboden zal worden door de regering inderdaad ten goede te laten komen van hun kinderen.
 De gesprekken met verschillende importeurs en winkeliers zijn al ver gevorderd. Indien alles volgens plan verloopt, gaan de prijzen van de eerste levensbehoeften ingaande maandag 16 april met 10 tot 20 procent omlaag. Deze verlaging wordt gerealiseerd doordat de overheid heffingen zoals statistiekrecht en consentrecht inlevert en door overeenkomsten met importeurs en winkeliers over een maximale winstmarge op goederen. Controle op vastgestelde maximale prijzen zal mogelijk worden gemaakt, doordat de prijslijst van basisgoederen via de media zal worden gepubliceerd en goed zichtbaar zal worden aangeplakt in winkels en op andere belangrijke plaatsen.

error: Kopiëren mag niet!