Minister Diko installeert Commissie Kustwacht

Minister Linus Diko van Binnenlandse Zaken ad interim heeft vorige week de ‘Commissie ter Operationalisering van de Kustwacht’ ingesteld. De commissie heeft een 4-tal opdrachten meegekregen. Deze zijn het doen van voorstellen met betrekking tot de opzet van de kustwacht met inbegrip van de benodigde conceptregelgeving. De commissie zal ook voorstellen doen met betrekking tot aanvullende materiële, infrastructurele en personele voorzieningen ten behoeve van de kustwacht op korte, middellange en lange termijn. Het coördineren van de kustwachtoperaties, die vooruitlopend op de formele instelling van de kustwacht zal worden uitgevoerd in samenwerking met andere belanghebbende actoren, behoort ook tot de taken. De commissie moet voorts departementen en organisaties consulteren die in de toekomstige kustwachtorganisatie zullen deelnemen.
Volgens minister Diko hebben de inspanningen de afgelopen periode om een kustwacht in te stellen, niet het gewenste resultaat opgeleverd. De bewindsman benadrukte dat er spoedig sprake moet zijn van zichtbare resultaten.  De commissie wordt geleid door luitenant kolonel Jerry Slijngaard namens het ministerie van Defensie (NCCR). In zijn korte rede zei de voorzitter dat het opzetten van de kustwacht een historie heeft van bijkans 20 jaar. Pogingen daartoe zijn altijd gebleven bij commissies en werkgroepen. Zijn streven is om met het nieuwe team binnen de periode van een jaar een werkbare organisatie op te zetten die het predicaat heeft van een kustwacht. Het hebben hiervan is een noodzaak voor Suriname. Volgens Slijngard moet ervoor gewaakt worden dat de commissie doodbloedt. Er is in het verleden al veel werk verricht. De huidige commissie zal hiervan goed gebruik maken. De commissie bestaat verder uit politie-inspecteur Lloyd Tolud (hoofd afdeling Maritiem), kapitein Radjoe Bhola (Defensie), majoor Rudie Roeplal (kabinet van de president, onderdirecteur Nationale Veiligheid), Rene Lieveld (LVV), Ivan Wormer (NH), Soenarijo Moestadja (Binnenlandse Zaken) en Shailesh Badloe (TCT/MAS).
De commissie brengt tweewekelijks en verder zo vaak dit nodig is, rapportage uit aan de directeur Nationale Veiligheid, Melvin Linscheer.

error: Kopiëren mag niet!