Heropening mijn Lelydorp I verloopt volgens schema

Voor de heropening van de Lelydorp I-mijn heeft Suralco een contract gesloten met Royal Boskalis Westminster NV uit Nederland. Dit contract behelst het verwijderen van 20 miljoen kubieke meters ‘overburden material’, de zogenaamde deklaag die boven de bauxiet afzetting ligt en de levering van rond 3 miljoen ton bauxiet naar de raffinaderij te Paranam. Vanwege het zwampachtige terrein en het voorkomen van overwegend zeer zachte kleien is het baggeren van het deklaagmateriaal, de meest efficiënte manier om het bauxiet te bereiken dat om en bij 20 meter onder het maaiveld ligt. Hiervoor is een ‘cutter suction dredge’ of baggerschip genaamd “Orion” gemobiliseerd naar Suriname en ontladen op een speciaal daarvoor geconstrueerde aanmeerkade te Paranam.
Na het ontladen van de Orion, die een lengte van 82 meter, een breedte van 15 meter en een hoogte van 17 meter heeft, is het transport naar de Lelydorp I-mijn over land, één van de meest cruciale activiteiten van het project. Het transportbedrijf Mammoet is door Boskalis ingehuurd om dit gigantische transport te verrichten. Op het uitgestippeld traject om te komen bij de Lelydorp I, is er een aantal obstakels waaronder of waarover de Orion moet worden getransporteerd. De EBS transmissielijnen langs de Afobakkaweg zijn één van de grote obstakels op de transportroute. Na maanden van voorbereidingen door de Suralco, Boskalis en de EBS was 1 april 2012 de vastgestelde datum om de Orion over de Afobakkaweg, bij de kruising van de Suralco bauxiet haulroad en de Afobakkaweg, te transporteren.
Dit transport heeft het afgelopen weekend met groot succes plaatsgevonden en is veilig verlopen. Het is de EBS ook gelukt de overlast door de stroomonderbreking in de diverse verzorgingsgebieden te minimaliseren. De inzet van de politie voor de orde handhaving en veiligheid van het publiek tijdens deze operatie was ook heel goed te noemen. Volgens planning begint Boskalis in de tweede week van april met de activiteiten. Het is Suralco’s streven om in het eerste kwartaal van 2013 te starten met de bauxietleveranties. Met het in productie brengen van de Lelydorp 1-mijn heeft Suralco de bauxietvoorziening aan de raffinaderij voor de periode 2013 en 2014 gegarandeerd. Echter kan de raffinaderij nog niet op volle capaciteit opereren zolang de Nassau-mijn niet in productie is. De Lelydorp I-mijn ligt circa 8.5 km ten noordwesten van de raffinaderij.

error: Kopiëren mag niet!