Districtsplan Paramaribo ingediend bij minister Diko

Het districtsplan van Paramaribo voor het dienstjaar 2013 is na een gezamenlijke inspanning van de districtsraad en elf ressortraden vorige week aangenomen. In de University Guesthouse aan de Leysweg waren de dr-leden en de ressortvoorzitters samen met twee leden van de raad bijeen gekomen. De voorzitter van de ressortraad van Weg naar Zee schitterde van afwezigheid. Er was ook geen vervanger om een korte toelichting te geven op onduidelijke formuleringen in het ressortplan van Weg naar Zee. De twaalf ressortplannen werden gesmolten tot een gemeenschappelijk plan, te weten het districtsplan.
Vrijdag jongstleden was het zover dat de voorzitter van de districtsraad, Mohamad Kasto, het plan indiende bij minister Linus Diko van Regionale Ontwikkeling. Ook de andere districtsraden hebben hun districtsplan ingediend via hun voorzitter bij de bewindsman. Net als het vorige plan heeft dat van 2013 veel opdrachten aan het ministerie van Openbare Werken. Voor de ressortraad van Weg naar Zee is het van belang dat de zandwegen van het ressort worden verhard. Bewoners van de Wilhelminasburgweg en Benie’s Park 2 klagen steen en been van de slechte staat van de wegen in de regentijd. De afwatering van Benie’s Park 1 moet dringend aangepakt worden. Welgelegen ziet liever vandaag dan morgen verkeerslichten geplaatst op de kruisingen Lala Rookhweg/Hendrikstraat en Langatabiki- en Hendrikstraat. De ressortraad van Munder vraagt naar betaalbare woningen voor minderbedeelden.
Ressort Centrum vraagt het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu werkgelegenheid te scheppen voor werkzoekenden. Blauwgrond en Rainville vragen naar een afdeling spoedeisende hulp in het noordelijk deel van Paramaribo. Tammenga heeft behoefte aan meer politiesurveillances in het ressort. Livorno heeft van burgers de opdracht gekregen om te zorgen voor een goed milieu. De stank van een bedrijf is niet uit houden door de buurtbewoners. Ressort Beekhuizen vraagt naar verlossing van de houtzagerijen langs het Saramaccakanaal, waar de verbranding van zaagsel mensen van De Goede Verwachting in hun huizen houdt.
De minister van Regionale Ontwikkeling zal op zijn beurt het plan overhandigen aan DNA ter bestudering. Het plan zal daarna voor een ieder ter inzage worden gelegd. Hierdoor kunnen de bewoners nagaan of hun wensen al dan niet zijn opgenomen. Immers, het volk heeft recht om te weten op welke wijze belastingmiddelen worden besteed voor openbare werken.

error: Kopiëren mag niet!